Jonge Kind Academie


De Jonge Kind Academie is het opleidingsinstituut van ’t Kabouterhuis. De Jonge Kind Academie heeft trainingen en opleidingen voor iedere professional die werkt met jonge kinderen. Of je nu medewerker op een kinderdagverblijf, leerkracht, intern begeleider of jeugdarts bent.

Het aanbod richt zich hoofdzakelijk op het vroegtijdig (h)erkennen en omgaan met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen tot 7 jaar.

Onze trainingen worden gegeven door ervaren jeugdzorgwerkers en gezinsbegeleiders van ’t Kabouterhuis. Onze trainers maken het verschil. Als specialist kennen zij jouw vakgebied en werkomgeving. Ze zijn in staat om op inspirerende wijze hun deskundigheid over te dragen.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Jonge Kind Academie
  • Amsteldijk 196
  • 1079 LK Amsterdam

Het aanbod van deze aanbieder

Autismespectrumstoornis (ASS) bij jonge kinderen

Tijdens deze basistraining over autisme vergroten de deelnemers hun kennis over autismespectrumstoornis (ASS) bij jonge kinderen van 0-6 jaar. Hoe kun je het herkennen en wat is er nodig om er goed mee om te gaan?

Training Op Maat

Naast het standaard aanbod ontwikkelt de Jonge Kind Academie in-company trainingen op maat. De wens van de opdrachtgever staat hierbij centraal.

Traumasensitief werken met jonge kinderen

Tijdens deze training vergroten deelnemers hun kennis en vaardigheden om effectief te kunnen zorgen voor getraumatiseerde kinderen en opvoeders daarin te coachen.

  • 5 apr. 2023
  • € 340