Visievorming op toekomstbestendig onderwijs

Bekleed je een leidinggevende functie binnen het voortgezet onderwijs en sta je aan de lat voor het ontwikkelen van een schoolvisie? We verkennen en verdiepen de vragen die de huidige transities in de wereld vragen van het voortgezet onderwijs en dagen onszelf uit om na te denken over hoe we de eigen school en onderwijsvisie daar goed op kunnen afstemmen.

Koersen op differentiatie

Differentiëren staat hoog op de agenda in scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Maatwerk’, het passend maken van onderwijs is de trend. Scholen staan voor de opdracht om hun onderwijs zo in te richten dat ze kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. In dit traject gaan we strategisch koersen op differentiëren. Er worden je een aantal stappen aangereikt om onderwijskundige visie omtrent differentiëren in jouw team te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Schoolplan ‘light’

Staat het schrijven van het schoolplan dit jaar ook op jouw to-do-lijstje? En heb je de voorkeur voor minder tekst en meer actie? Dan biedt het schrijven van een Schoolplan ‘light' wellicht de uitkomst. Het Schoolplan ‘light’ gaat weer terug naar de kern; een zeer compact verantwoordingsdocument dat voldoet aan actuele wet- en regelgeving, interessant is om te lezen en vanuit de dialoog en draagvlak met team is opgesteld. Het is aan te bevelen deze studiedag met meerdere personen van dezelfde school te volgen, vandaar een prijsreductie bij meer dan 1 aanmelding (van dezelfde school). Zie 'prijs' voor de mogelijkheden. Bij aanmelding van twee of meer personen vindt er een verrekening van de prijs plaats op de eindfactuur.

Docenttalent advies

Docenttalent heeft ruime ervaring met het adviseren van onderwijsinstellingen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat hierbij om implementatie- en verbetertrajecten. Docenttalent draagt zorg voor visie- en planvorming, innovatie, ontwikkeling en verbetering.

Visie als vertrekpunt voor onderwijs

Als je weet waar je naartoe wilt en ook waarom nou juist daar naartoe, dan kun je gaan sturen en koersen. OmZin heeft veel ervaring in het begeleiden van teams om die visie woorden en inhoud, vulling, te geven. Op basis van een zorgvuldige intake wordt een maatwerktraject ontwikkeld, waarin het team keuzes gaat maken.

Visiespel digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid wordt een vast onderdeel van het curriculum in het onderwijs. Dit vraagt van scholen dat zij een visie op leren met ICT en digitale geletterdheid moeten vormen. Hoe zorg je er als school voor dat je leerlingen digitaal geletterd worden?

(I)KC-directeur

Je maakt kennis met de kernpartners die binnen een kindcentrum samenwerken, je wordt geïnspireerd en uitgedaagd door aansprekende voorbeelden en boeiende literatuur.

Landelijke IKC-dag

Welkom! Welkom op de website van de Landelijke IKC-dag. Inmiddels is bekend dat de volgende IKC-dag op vrijdag 20 september 2024 zal plaatsvinden, we hopen u […]

Opleiding Kickstart tot Onderwijsinnovator

Start de verandering voor jouw onderwijs door aan de slag te gaan met onderwijsontwerp. Zorg dat jouw organisatie de juiste kennis en skills in huis haalt om antwoord te geven op actuele onderwijs vraagstukken: meld je nu aan!

School Leader for Learning

Deze opleiding helpt de schoolleider of leidinggevende op school vaardigheden en strategieën te ontwikkelen. Daarmee geef je de organisatie van het curriculum vorm en weet je de verbinding te maken met de onderwijskundige visie van de school. Je staat ook stil bij de vraag: welke competenties en leiderschapsstijl vraagt het leren en werken met IPC, Curriculum 10-14 of IMYC van mij?