Verus


Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

Verus in Woerden is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving. Onze blik richt zich op geïnspireerd goed onderwijs en de vrijheid van onderwijs.

Verus verbindt

Verus is een vereniging: een netwerk van leden dat onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders met elkaar verbindt en gelegenheid biedt voor ontmoeting, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Binnen Verus werken we samen aan goed onderwijs.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Verus
  • Korenmolenlaan 2
  • 3447 GG Woerden

Het aanbod van deze aanbieder

Bestuurlijk leidinggeven | PO

Welke vragen worden beantwoord?
Wat betekenen actuele ontwikkelingen op terreinen als leiderschap, (interne) governance, wet- en regelgeving en communicatie voor je organisatie en manier van denken?
Hoe ga je effectief om met de sterke punten en ontwikkelpunten van jouw functioneren als directeur of bestuurder?
Hoe verlopen veranderprocessen in organisaties en hoe ga je om met weerstand?
Hoe richt je je organisatie zo in dat iedere ‘laag’ toegevoegde waarde levert?
Waar ligt voor jou de basis voor je handelen? Hoe herkenbaar is dit?
Hoe ga je om met weerstanden vanuit de eigen onderwijsorganisatie?
Hoe stuur je op een gezonde financiële situatie voor jouw onderwijsorganisatie?
Wat doe je in een crisissituatie?
Wat betekent geïnspireerd goed onderwijs voor jouw schoolorganisatie?
Sander Klaasse begeleidt je tijdens deze leergang als kerndocent en coach. Hij begeleidt je persoonlijk in de bewustwording van je eigen functioneren, je leervragen en te ontwikkelen competenties. Tijdens de leergang werk je aan het realiseren hiervan.

Naast het intakegesprek aan de hand van Management Drives heb je gedurende de leergang twee coachingsgesprekken met de kerndocent. Hierin krijg je gerichte feedback. Onderling leren krijgt ook aandacht.

Deskundig van start als toezichthouder

We maken je in korte tijd wegwijs in de belangrijkste zaken, die binnen het onderwijs spelen. Daarna kun je op een verantwoorde manier meebeslissen over deze onderwerpen. Je weet precies welke rol en welk gedrag van je worden verwacht.

Arbeidsrecht

Hoe zit het met de rechtspositie van werknemers in het onderwijs? Veel mensen die voor het eerst met arbeidsrecht in het onderwijs te maken krijgen, merken dat dit soms erg afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Om hierin duidelijkheid te scheppen hebben we deze cursus ontwikkeld. De cursus start met een korte inleiding op dit uitgebreide rechtsgebied.

  • € 500