Coaching leerkracht

Bij coaching gaat het om het ontwikkelen van bepaalde leerkrachtvaardigheden. Wij werken in een veilige sfeer aan een concrete verbetering of verandering, op basis van een coachvraag. Wij bieden je inzicht in je opvattingen en overtuigingen en maken je bewust van de factoren die van invloed zijn op je handelen.

Gedraag je!

De teamscholing ‘Gedraag je’ heeft als doel het handelen en de professionele attitude van de leerkracht te verbeteren en het pedagogisch klimaat binnen de groepen van uw school aanzienlijk te veranderen!

Onderwijsassistent niveau 4 (BBL)

Wil jij flexibel studeren en gaan werken in de kinderopvang of het basisonderwijs? Dan is deze opleidingsroute iets voor jou. De opleiding begint met een brede pedagogische basis. Daarna volg jij een profieldeel, waarmee jij opgeleid wordt tot Pedagogisch medewerker kinderopvang (MBO3) Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (MBO4) of Onderwijsassistent (MBO4). Je schrijft je in voor één van deze 3 opleidingen, maar je hebt tijdens het traject nog de mogelijkheid om over te stappen naar een van de andere profielen.

Omgaan met lastig gedrag

In de module staat omgaan met lastig gedrag centraal. Er wordt ingegaan op algemene ontwikkeling van kinderen en lastig gedrag. Hierbij worden veel communicatietips gegeven, voorbeelden behandeld, krijg je tips en handvatten en doorlopen we een stappenplan om kinderen nieuw gedrag te leren. Je krijgt veel praktische handvatten die je direct kunt gebruiken.

Lessen in orde – coaching

Lessen in orde – coaching is een teamtraining. Dit betekent dat je niet alleen werkt aan je eigen ontwikkeling en aan goed weer in je eigen klas, maar dat je je met je collega’s ook richt op een goed klimaat voor de hele school.

Individuele coaching

Wil je als onderwijsprofessional werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Wij helpen jou bij je coachingsvraag.

Pedagogisch didactisch handelen

Een training rondom alle basis- en meer verdiepende thema’s die komen kijken bij het omgaan met leerlingen/studenten, relatie opbouwen, omgaan met lastig gedrag, ingewikkelde groepsdynamische processen of bijvoorbeeld coachend lesgeven.

Ondersteuningstraject voor startende docenten

𝘎𝘳𝘰𝘦𝘪𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘫𝘦 𝘳𝘰𝘭. 𝘡𝘶𝘪𝘯𝘪𝘨 𝘰𝘱 𝘫𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘦𝘭. Samen met andere startende docenten, word je gedurende 5 maanden zorgvuldig begeleid d.m.v. training en intervisie. Hierdoor kun je zorgvuldig ‘landen’ in je nieuwe rol. Kortom; minder stress, meer focus, rust & energie.

Ontwikkeltaal coaching

Vraag jij je af: hoe zorg ik dat het (weer) lekker loopt in de klas? En wil jij daarvoor naar een preventieve strategie groeien? Dan is ontwikkeltaal coaching iets voor jou!

Competentie en loopbaancoaching

Wij helpen je, door het stellen van de juiste vragen, en dagen je uit om na te denken over waar je voor staat en wat je wilt. Op basis van de inzichten en handvatten die je in het traject opdoet stel je een persoonlijk actieplan op waarmee we vervolgens samen aan de slag gaan.