Onderwijs aan nieuwkomers

Wil jij binnen je school dé specialist worden op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers? Wil jij je ontwikkelen tot coach, sparringpartner, inspirator of sleutelfiguur als het aankomt op diversiteit in de groep qua talige en sociaal-emotionele ontwikkeling? Wil jij meer leren over Taalontwikkeling & Meertaligheid, SEL & Trauma en Ouderbetrokkenheid & Culturele Responsiviteit? Kies dan voor de post-HBO leergang Onderwijs aan Nieuwkomers. Zo til je jouw rol naar het volgende niveau.

Leerarrangement pedagogisch/didactisch coachen (leren van binnenuit)

Dit leerarrangement richt zich op leraren, hun werkcontext (met schoolleiders) die al pro-actief met ondersteuning van hun leidinggevende het pad van pedagogisch-didactisch coach zijn betreden of op het punt te staan dat te doen. Die in de context van hun school coachend ondersteuning bieden aan startende en zittende collega’s en zich daar graag verder in willen ontwikkelen. Het heeft de voorkeur als tweetallen zich aanmelden vanuit dezelfde werkcontext.

Slechtziende leerlingen in groep 5 en 6

Tijdens deze dag krijg je meer inzicht in het functioneren van je slechtziende leerling. Je krijgt handvatten om je pedagogisch en didactisch handelen hierop af te stemmen. Ook is er ruimte om met je collega’s ervaringen uit te wisselen.

Slechtziende leerlingen in groep 4

Tijdens deze dag krijg je meer inzicht in het functioneren van je slechtziende leerling. Je krijgt handvatten om je pedagogisch en didactisch handelen hierop af te stemmen. Ook is er ruimte om met je collega’s ervaringen uit te wisselen.

Dalton nt2

Wat doe je met een “Nederlands als tweede taal” kind in je klas? Hoe leer een kind een nieuwe taal en welke didactiek en werkvormen zet je daarbij in?

Vizier spel

VIZIER is een bordspel dat door een team gespeeld kan worden om de visie op onderwijsontwerp en didactiek boven tafel te krijgen. Begeleid door het spel en één van onze spelleiders ga je interactief aan de slag met verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het vormen van de onderwijsvisie.