Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is een leervak. Uw school biedt een veilig en vertrouwd pedagogisch klimaat waarin kinderen worden uitgenodigd om te bewegen, ook de motorisch zwakken.

Speelkansen voor kinderen

Wilt u de speelkansen voor kinderen vergroten en kunt u daar wel wat steun bij gebruiken? Ik kan gemeenten, instellingen, scholen en opleidingen helpen. Bijvoorbeeld met thema-bijeenkomsten, verzorgen van inleidingen, (bij)scholing of advisering over speelbeleid en het programmeren.

Didactiek: leren optimaliseren

Didactiek is de kern van je beroep. Je denkt goed na over een logische opbouw van je lessen of kiest een geschikte methode die je daarbij helpt, je wisselt werkvormen af, houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en weet ze te motiveren. Daarnaast spelen ontwikkelingen een rol. Hoe zet je nieuwe media in? Of hoe houd je rekening met inzichten uit breinonderzoek?

Bewegend rekenen

Letterlijk een leuke draai geven aan jouw rekenlessen met spellen, dansen en actieve opdrachten? Je leert het in de training Bewegend rekenen.

STAS in de klas

en STAS in de Klas is een STimulerend Activerend Spel dat je makkelijk en snel in de klas kunt spelen. Docenten komen naar onze training STAS in de Klas om binnen korte tijd te leren hoe ze STASsen in de klas kunnen spelen. De training is vooral praktisch en niet theoretisch.

Brain gym

Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in de relatie tussen bewegen en leren. Brain Gym® is een bewegingsprogramma voor alle leeftijden, dat tot doel heeft het leren te vergemakkelijken en functioneren te verbeteren.

RMTi school readiness

Ben je ouder, leerkracht, kindercoach of werk je in de kinderopvang en wil je ook meer van reflexen weten? Tijdens deze opleiding RMTi School Readiness, leer je hoe je met leuke en speelse bewegingsvormen reflexen kunt integreren.

Movement based learning

Movement Based Learning (MBL) is een programma dat je een diepere kijk geeft op enkele basispatronen van de neurologische en motorische ontwikkeling. Tijdens deze opleiding leer je begrijpen waarom kinderen bepaald gedrag vertonen. Waar komt dat gedrags- of leerprobleem vandaan?  Je krijgt tijdens deze dag handvaten en oefeningen mee naar huis waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt.

De Grote Beweegconferentie

Laat je inspireren op De Grote Beweegconferentie waar bewegend en dansend leren, onderwijsvernieuwing en werkplezier centraal staan. Speciaal voor medewerkers in het basisonderwijs, voorschoolse educatie en kinderdagopvang. Geniet mee van het interactieve theaterprogramma met:

Remedial teaching bewegend leren

Je leert om rekenen en taal te combineren met bewegen, zodat kinderen op een speelse manier leren. Je leert je eigen omgeving te inventariseren en aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Je verkent jouw vaardigheden en voorkeuren en gaat aan de slag met werkvormen die jou en de andere deelnemers stimuleren om samen te werken.

Meesterlijk Kleuteronderwijs

Meester Sander neemt je mee in de wereld van meesterlijk kleuteronderwijs en laat aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe jij aan de slag kunt gaan met bewegend leren, ICT en techniek.

Buitenspelen

Buitenspelen is voor kinderen in onze tijd niet altijd meer vanzelfsprekend. Waarom is buitenspelen zo belangrijk en hoe kunnen kinderen dit aanreiken?

Betekenisvol rekenonderwijs met een rekencoach

Een rekencoach voor de klas is een laagdrempelige manier om extra aandacht te besteden aan rekenonderwijs. De WisMon rekencoach zorgt voor leuk en betekenisvol rekenonderwijs, passend bij jouw team en schoolthema´s.

Vakspecialist Bewegingsonderwijs

Goed bewegingsonderwijs is van groot belang voor basisschoolleerlingen. Deze leergang leidt je op tot vakspecialist bewegingsonderwijs. Daarmee ben je bevoegd om veilig en betekenisvol bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen in het basisonderwijs.