21e-eeuwse vaardig­heden en LOB

LOB en 21e-eeuwse vaardigheden hebben veel raakvlakken. Maar wat zijn deze 21e-eeuwse vaardigheden precies en hoe kunnen deze vaardigheden door jongeren worden ingezet om zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst? Voor welke uitdagingen staat het onderwijs om LOB en 21ste-eeuwse vaardigheden een plek te geven in het onderwijs en hoe kunnen deze slim verbonden worden aan elkaar?

Workshop: Ouder­betrokken­heid en LOB

n de workshop komt het belang van ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling aan de orde. Deelnemers krijgen praktische handvatten over hoe de school ouders meer bij loopbaanontwikkeling kan betrekken.

Workshop Begeleide teamscan LOB

Deze workshop is bedoeld voor scholen die loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op de kaart willen zetten. Met een zogeheten begeleide teamscan LOB bekijken we in teamverband wat er al is, waar de school behoefte aan heeft en hoe we daarvoor in school draagvlak kunnen creëren. Een LOB-expert met veel praktijkervaring zit de groepssessie voor.

Train de trainer Loopbaan­reflectie­gesprek: Schoolcoach LOB

Is er binnen de school een kleine groep mensen al deskundig in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken? En moet deze kundigheid en dit enthousiasme worden uitdragen aan een grotere groep binnen de school? Met deze workshop, die opleidt tot ‘schoolcoach LOB’ zorg je voor een olievlekwerking binnen de school.

Professionali­sering rol decaan

Er is veel aandacht voor LOB. De veranderingen rondom dit thema zijn goed merkbaar. Door veranderende inzichten, rollen en taken is het vaak onduidelijk welke verantwoordelijkheden een decaan heeft en neemt. Deze workshop geeft antwoord op de vraag hoe je hiermee omgaat en welke instrumenten ingezet kunnen worden.

Werken met de loopbaanmat

De loopbaanmat is een handig instrument dat mentoren en begeleiders kunnen gebruiken om met hun leerlingen of studenten het gesprek aan te gaan over hun loopbaan. Het loopbaangesprek wordt zo fysiek tastbaar. Op de loopbaanmat staat een afbeelding van het loopbaanstuur. Dit stuur bevat vragen waarmee leerling en mentor aan de slag gaan in de loopbaanreflectiegesprekken.

Gebruikers­training

Tijdens deze training (met computers) leren de deelnemers hoe leerlingen bijvoorbeeld een account aanmaken, hoe zij het loopbaandossier kunnen vullen, de tests kunnen maken en de resultaten moeten lezen.

Basistraining Loopbaan­reflectie­gesprek

De training maakt mentoren en decanen bewust van de belangrijke rol die zij hebben in een loopbaangesprek met leerlingen. Zo zijn aandachtig luisteren en de juiste vragen stellen veel belangrijker dan ‘zenden’ en adviseren.

Implementatietraject LOB

Op de meeste scholen worden al heel veel activiteiten rondom loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) georganiseerd. In de praktijk betekent dit vaak dat het initiatief hiervoor bij de decaan ligt. Dat kan anders! Immers alle docenten kunnen vanuit hun eigen vakgebied bijdragen aan de loopbaan van kinderen. Door middel van een implementatietraject LOB wordt het draagvlak en de zichtbaarheid van LOB vergroot.

Workshop Loopbaan­gesprekken van dossier naar dialoog

Gesprekken met leerlingen over hun profiel- of studiekeuze zijn erg belangrijk, maar ook tijdrovend. In deze workshop leert u hoe u met weinig tijd toch effectieve vragen kunt stellen waardoor u leerlingen goed op weg helpt. Daarnaast krijgt u tips over het stellen van de juiste vragen en andere gesprekstechnieken.

Professionalisering Decaan

Door veranderende inzichten, rollen en taken rondom LOB is het vaak onduidelijk welke verantwoordelijkheden een decaan heeft en moet nemen. Kun jij ook extra handvatten gebruiken bij jouw dagelijks werk?