Professionalisering Decaan

Door veranderende inzichten, rollen en taken rondom LOB is het vaak onduidelijk welke verantwoordelijkheden een decaan heeft en moet nemen. Kun jij ook extra handvatten gebruiken bij jouw dagelijks werk?

In deze cursus leer je alles over:
– visie op LOB;
– draagvlak creëren voor LOB;
– contact met je leidinggevende over LOB;
– het voeren van loopbaangesprekken door mentoren;
– het maken van jaarplanning LOB;
– ouderbetrokkenheid bij LOB.

Dit combineren en verweven we met de inhoud van de methode van Qompas. Deze combinatie zorgt voor een optimale borging van LOB bij jou op school.

De training wordt gegeven door een ervaren decaan, die je direct handvatten en praktijkvoorbeelden geeft om in de eigen school aan de slag te gaan. Er is veel tijd en ruimte voor uitwisseling onderling. Je bouwt dus gelijk een netwerk op, dat onmisbaar is in je werk.

Voor wie?
Voor decanen, loopbaanbegeleiders en LOB-coördinatoren (vmbo/havo/vwo). Voor deze cursus maakt het niet uit of je net gestart bent of al heel lang werkzaam bent in deze rol: de inhoud is voor iedereen leerzaam en nuttig.