Professionali­sering rol decaan

Er is veel aandacht voor LOB. De veranderingen rondom dit thema zijn goed merkbaar. Door veranderende inzichten, rollen en taken is het vaak onduidelijk welke verantwoordelijkheden een decaan heeft en neemt. Deze workshop geeft antwoord op de vraag hoe je hiermee omgaat en welke instrumenten ingezet kunnen worden.

Voor wie
Decanen en/of kartrekkers ‘LOB’.

De praktijk
Tijdens twee kennisdelingsbijeenkomsten is het doel om vooral te leren van elkaar. Professionalisering gaat niet alleen over de eigen rol, maar ook over de ontwikkeling van de hele school. Er vindt verdieping plaats op de (on-)mogelijkheden van de rollen van de diverse mensen binnen de school, die betrokken zijn bij LOB. Uiteraard speelt het veranderende LOB-beleid en het verankeren hiervan een grote rol. Er komen diverse modellen en de LOB-scan aan bod.

Resultaten
De training resulteert in meer inzicht in het vormgeven van de eigen rol binnen de school. Daarnaast weten de deelnemers welke instrumenten ingezet kunnen worden om het draagvlak voor LOB bij schoolleiding en collega’s te ontwikkelen en te vergroten. Tot slot is er na afloop kennis van de ins en outs van de LOB-scan.

Startdata en locaties

  • Op school datum in overleg2 bijeenkomsten€ 2100Open inschrijving mogelijk