Workshop Begeleide teamscan LOB

Deze workshop is bedoeld voor scholen die loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op de kaart willen zetten. Met een zogeheten begeleide teamscan LOB bekijken we in teamverband wat er al is, waar de school behoefte aan heeft en hoe we daarvoor in school draagvlak kunnen creëren. Een LOB-expert met veel praktijkervaring zit de groepssessie voor.

Voor wie
Voorwaarde voor een effectieve training is een dwarsdoorsnede van de organisatie, inclusief een schoolleider. Bijvoorbeeld decanen en mentoren uit diverse leerjaren, een leerlingbegeleider, enkele vakdocenten en een directielid.

De praktijk
Tijdens de interactieve bijeenkomst komen de laatste actuele ontwikkelingen op het gebied van LOB aan bod en gaan de deelnemers aan de slag met een thema-vragenlijst. De LOB-expert die de bijeenkomst voorzit, digitaliseert de antwoorden direct waardoor er aansluitend een groepsgesprek plaatsvindt over de resultaten, overeenkomsten en verschillen. Aan het eind van de sessie maken de deelnemers afspraken over de gewenste ontwikkeling en vervolgstappen, zodat LOB een vaste plaats in school kan krijgen. Indien gewenst adviseert en begeleidt de voorzitter de deelnemers met een routekaart met daarop een planning voor de te volgen stappen. Een week na de bijeenkomst ontvangt de portefeuillehouder-LOB per mail de resultaten van de sessie plus een kort advies over het vervolg.

Resultaten
Na afloop hebben betrokkenen meer kennis opgedaan over het belang van loopbaanleren. Duidelijk is wat LOB precies inhoudt en hoe betrokkenen daarover denken. Ook is helder waar de school staat en wat de sterke én ontwikkelpunten zijn. In onderling overleg kunnen de deelnemers vervolgstappen nemen.

Startdata en locaties

  • Op school datum in overleg1 bijeenkomst€ 1.365Vrijgesteld van BTW