De bestuurder draagt zorg voor het formuleren van de strategische koers, de missie van de organisatie en van de visie op onderwijs. Hij/zij is in staat de maatschappelijke opdracht te vertalen naar de specifieke opdracht voor de eigen organisatie(s) en de gevolgen daarvan voor de positionering van die organisatie(s).

Dit betekent:

  • Hij/zij is in staat het speelveld te (doen) analyseren, kansen en bedreigingen te (doen) onderkennen en te duiden en te koppelen aan de sterktes en zwaktes van de organisatie.
  • De bestuurder is in staat het proces van strategieontwikkeling vorm te geven en te sturen.
  • Hij/zij is in staat om keuzes te maken en kan met scenario’s werken.

Hoe ouderbetrokkenheid je helpt om een betere leraar te worden

Als leraar weet je hoe belangrijk het is om jezelf voortdurend te ontwikkelen en bij te scholen. Je wilt immers eigentijds en kwalitatief onderwijs bieden aan je leerlingen. Maar wist je dat je daarbij ook een beroep kunt doen op de ouders van je leerlingen?