De bestuurder draagt zorg voor het formuleren van de strategische koers, de missie van de organisatie en van de visie op onderwijs. Hij/zij is in staat de maatschappelijke opdracht te vertalen naar de specifieke opdracht voor de eigen organisatie(s) en de gevolgen daarvan voor de positionering van die organisatie(s).

Dit betekent:

  • Hij/zij is in staat het speelveld te (doen) analyseren, kansen en bedreigingen te (doen) onderkennen en te duiden en te koppelen aan de sterktes en zwaktes van de organisatie.
  • De bestuurder is in staat het proces van strategieontwikkeling vorm te geven en te sturen.
  • Hij/zij is in staat om keuzes te maken en kan met scenario’s werken.