De bestuurder draagt zorg voor het formuleren van de strategische koers, de missie van de organisatie en van de visie op onderwijs. Hij/zij is in staat de maatschappelijke opdracht te vertalen naar de specifieke opdracht voor de eigen organisatie(s) en de gevolgen daarvan voor de positionering van die organisatie(s).

Dit betekent:

  • Hij/zij is in staat het speelveld te (doen) analyseren, kansen en bedreigingen te (doen) onderkennen en te duiden en te koppelen aan de sterktes en zwaktes van de organisatie.
  • De bestuurder is in staat het proces van strategieontwikkeling vorm te geven en te sturen.
  • Hij/zij is in staat om keuzes te maken en kan met scenario’s werken.

Leiderschapspraktijken voor schoolleiders

Als schoolleider heb je een cruciale rol. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen, maar ook voor het vormgeven van een visie en het sturen op langetermijndoelen. In dit artikel duiken we dieper in op de leiderschapspraktijken die voor jou belangrijk zijn.

Als schoolleider en bestuurder is het sterk als je weet wat je eigen waarden en drijfveren zijn. Je draagt ze uit in je handelen en ze komen terug in je visie op onderwijs. Het is daarnaast belangrijk om de waarden van collega’s en die van de schoolorganisatie te kennen. Waarden kunnen botsen en leiden tot miscommunicatie, terwijl waarden die op elkaar zijn afgestemd leiden tot beter begrip en tot versnelling in veranderingen.

Ontwikkeling: van het jonge kind naar het puberbrein

Ontwikkeling is het veranderingsproces waarbij groei, rijping en leren leiden tot een hoger functioneringsniveau. Bij rijping gaat het dan om lichamelijke groei. Bij leren gaat het om het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden.