De bestuurder draagt zorg voor het formuleren van de strategische koers, de missie van de organisatie en van de visie op onderwijs. Hij/zij is in staat de maatschappelijke opdracht te vertalen naar de specifieke opdracht voor de eigen organisatie(s) en de gevolgen daarvan voor de positionering van die organisatie(s).

Dit betekent:

  • Hij/zij is in staat het speelveld te (doen) analyseren, kansen en bedreigingen te (doen) onderkennen en te duiden en te koppelen aan de sterktes en zwaktes van de organisatie.
  • De bestuurder is in staat het proces van strategieontwikkeling vorm te geven en te sturen.
  • Hij/zij is in staat om keuzes te maken en kan met scenario’s werken.

MR en Financiën

Leer invloed uitoefenen op beleid met kennis van schoolfinanciën zoals begroting, formatieplan en jaarverslag.

Een gezonde relatie met je collega

Iedereen heeft wel die ene collega, teamleider of medewerker met wie het niet helemaal botert. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar wat als onderlinge spanning je werk en welzijn gaat beïnvloeden? Expert Sylvia Melzer legt uit hoe je voor een gezonde relatie met je collega zorgt.