Leertraject Beginnend bestuurder

Ben jij gestart als bestuurder en wil je samen met andere beginnende bestuurders de diversiteit van het beroep verkennen? Om je te faciliteren in je nieuwe rol biedt de VO-academie het inwerktraject Beginnend Bestuurder. Tijdens dit traject vorm je een realistisch beeld van het beroep en krijg je inzicht in de kwaliteiten die je bezit om deze functie uit te oefenen.

The moral community

In de opleiding “The moral community” staat centraal de voortdurende ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs en in het bijzonder jouw schoolorganisatie.

Reis van de organisatie

In de “reis van de organisatie” staat centraal de voortdurende ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs en in het bijzonder jouw schoolorganisatie.

Organisatie ontwikkeling

In een maatwerk traject begeleiden, ondersteunen en adviseren wij bij organisatie ontwikkeling en vertalen het strategische beleid zichtbaar naar houding, gedrag en handelen van de professionals van jouw organisatie.

Filosofische Najaarsreeks 2023 voor bestuurders en strategen

Maakt u zich wel eens zorgen over onze toekomst? En is er bij u behoefte aan meer inzicht in de filosofische vraagstukken achter huidige en toekomstige ontwikkelingen? Graag nemen we u dan mee op een reis langs vier 21e-eeuwse vraagstukken voor bestuurders, directeuren en strategen. We gaan dieper in op vragen als: Hoe geven we iedereen een volwaardige plaats in de samenleving? Gaan slimme apparaten en algoritmes ons leven meer vrijheid geven of juist dicteren? Hoe geven we vorm aan de democratie van de toekomst? Kortom, hoe kunnen we in vrijheid leven, zonder elkaar kwijt te raken? Meer informatie: https://www.overdenkwerk.nl/najaarsreeks-2023/ Vrijblijvend een plekje reserveren? https://www.overdenkwerk.nl/optie-najaarsreeks-2023 De trainingsreeks vindt plaats op het prachtige Landgoed ISVW (Internationale School voor de Wijsbegeerte) in Leusden. Het landgoed ligt op 6 hectare eigen bosgebied, aan de rand van Landgoed Den Treek en maakt deel uit van een sfeervolle accommodatie. Filosofische Najaarsreeks 2023 | 21e-eeuwse vraagstukken voor bestuurders en strategen DENKTRAINING 1 – 13 & 14 september 2023 | Vooruitgangsdenken & cultuurkritiek – Moeten we optimistisch of pessimistisch zijn over onze toekomst? DENKTRAINING 2 – 5 & 6 oktober 2023 | Emancipatie & verandering– Hoe doorbreek je bestaande patronen? DENKTRAINING 3 – 2 & 3 november 2023 | Autonomie & technologie – Hoe gaan we als mens om met techniek en kunstmatige intelligentie? DENKTRAINING 4 – 23 & 24 november 2023 | Democratie & participatie – Hoe kunnen we de democratie van de toekomst vormgeven? SLOTBIJEENKOMST – 13 december 2023 | Reflectie vanuit de filosofie op uw eigen werk/leven *Dag 1 (en slotbijeenkomst) is van 13:00 -19:30 uur aansluitend diner, dag 2 is van 9:00 -14:30 uur.

Teksten voor de basisschool

Teksten voor de basisschool is een persoonlijke coaching voor directeuren, intern begeleiders en locatie coördinatoren. Veel scholen timmeren aan de weg om hun zichtbaarheid als school te vergroten en hun communicatie te versterken. Goede teksten zijn daarbij cruciaal.

Voorzitter van het PBSteam

De voorzitter van het PBSteam heeft verschillende belangrijke taken rondom het vasthouden en goed laten verlopen van SWPBS in de school. Tijdens deze bijscholing komen alle onderdelen waar een voorzitter mee te maken heeft aan bod.

Leergang Visiegericht Leiderschap

Deze leergang gaat over het belang van visiegericht werken en wat dit van jou als leider vraagt. Je leert hoe je leiding geeft aan het proces waarin je met het team tot een gezamenlijke visie komt.

Masterclass Omgaan met complexiteit

In deze masterclass staat de ontwikkeling van autonomie voor individuen en de groep centraal. Je leert inzicht te krijgen in wat er speelt binnen een team of bij specifieke personen.