Radicalisering kan op diverse manieren worden beschreven. In het onderwijs is er vaak sprake van een leerling die in aanraking komt met radicaal, extremistisch gedachtegoed – het wij-zij-denken – en afdrijft van de democratie. De leerling komt dan in contact met andere, geradicaliseerde mensen die dezelfde overtuigingen hebben, raakt geïnspireerd en gaat er steeds verder in op. De leerling groeit vaak ook toe naar geweldverheerlijking, en kan een gevaar betekenen voor de samenleving. Als leraar is het daarom belangrijk de leerlingen serieus te nemen, en de leerlingen die geneigd zijn zich af te sluiten van de groep, persoonlijke aandacht te geven om problemen te ontdekken. Radicalisering is niet verbonden aan een specifieke etnische, culturele, religieuze of politieke groep. 

 Meer weten over radicalisering en polarisatie? Bekijk de trainingen, boeken en artikelen over radicalisering en polarisatie op school. 

‘Elke school verdient een rekenexpert’

Hoe zorg je dat elk kind goed leert rekenen? Hoe ga je om met rekenproblemen en sterke rekenaars en hoe signaleer je rekenangst en dyscalculie? Bij de Onderwijsdesk specialiseren leerkrachten/docenten zich als rekenexpert.

Verbreed uw vaardigheden als OOP’er en leer onder meer:
– Omgaan met cultuurverschillen en straatcultuur
– Omgaan met afwijkend (deviant) gedrag bij jongeren
– Wat de gevolgen zijn van verslaving op school
– Wat de oorzaken zijn van probleemgedrag van leerlingen

Polarisatie

Van klimaat en landbouwbeleid tot woningtekorten en de sinterklaastraditie: er zijn maar weinig actuele onderwerpen…

Zo leg je de bal weer bij de leerling

Hoe gemotiveerd werken jouw leerlingen en welke rol speel jij daarbij? Oud-docent en psycholoog Marije Veenstra-van Baal legt uit hoe je als leraar je leerlingen activeert om met zelfvertrouwen aan het werk te gaan.