Alles bespreekbaar?!

In deze training krijg je uitgangspunten en handvatten voor het voeren van gesprekken over ingrijpende gebeurtenissen en het bevorderen van een veilig en respectvol klimaat.

WIJWIJS TRAININGEN

Trainingen op maat door professionals in uw klas of organisatie. Als team kunt u alle vragen stellen aan de ervaringsdeskundige, krijgt u tips/sturing en handvatten van de trainer en is er indien nodig een acteur die u meeneemt in het verhaal.

Dialoog onder druk

Door middel van deze training willen wij docenten het gereedschap en vertrouwen geven waarmee ze op een professionele manier spanningen in de klas kunnen hanteren, zodat een goed gesprek op gang komt.

Peer education

Een peer education-project op school is een enthousiasmerende en interessante ervaring voor leerling én docent! Onze peer-projecten gaan over actuele thema’s. Wij spelen hiermee in op de leefwereld van jongeren en de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Bij het vormgeven van onze projecten besteden wij veel aandacht aan interessant en passend lesmateriaal.

Professionaliseringsaanbod

Critical Mass geeft diverse trainingen en workshops om gevoelige maatschappelijke onderwerpen in de klas en op school structureel bespreekbaar te maken. Thema's waar onze trainingen over gaan zijn: Omgaan met Wij-zij denken en polarisatie, diversiteit, inclusie, verwachtingspatronen van docenten, creatief en kritisch denken, sociale veiligheid, veilig klassenklimaat, buitensluiting en nog veel meer!

Trainingen op maat

Wij bieden meerdere trainingen aan voor docenten, waarin docenten werken aan het structureel bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke onderwerpen, verschillende manieren ingrijpen en het creëren van een klassenklimaat waarin elke leerling zich veilig voelt. Je kan een training op maat hierover aanvragen.

Schoolveiligheid

Een goede school is een veilige school. Een schoolveiligheidsplan helpt om goed voorbereid te zijn op incidenten. Bovendien is het een instrument om dagelijks scherp te zijn op de fysieke en sociale veiligheid binnen de school. Wilt u uw schoolveiligheidsbeleid eens concreet onder de loep nemen?

Polarisatie

Van klimaat en landbouwbeleid tot woningtekorten en de sinterklaastraditie: er zijn maar weinig actuele onderwerpen waar we het met elkaar over eens zijn. Maar wat is polarisatie eigenlijk? In deze training nemen we het fenomeen onder de loep.

Eendaagse verdiepingstraining radicalisering

Deze 1-daagse training is bedoeld voor professionals die de 3-daagse training Radicalisering en Multicultureel Vakmanschap reeds hebben voltooid. Tijdens deze verdiepende dag komen een aantal nieuwe thema’s gerelateerd aan radicalisering aan bod.

Pedagogisch Conciërge 2 (Verbredingstraining)

Deze verbredingstraining is een vervolg op de training ‘Pedagogisch conciërge’. Naast uitbreiding van hun algemene pedagogische vaardigheden verwerven deelnemers tijdens deze interactieve training meer inzicht in mogelijke achtergronden van gedrag bij jongeren.

Radicalisering en multicultureel vakmanschap

Radicalisering en aanverwante thema’s roepen vaak extra alertheid en negatieve emoties op, zowel privé als op het werk. In de training Radicalisering en Multicultureel Vakmanschap besteden we aandacht aan de betekenis van deze complexe begrippen.

Jeugd- en straatcultuur

eze training geeft inzicht in de mechanismen en dynamieken die schuilgaan achter diverse jeugd- en straatculturen. Deelnemers leren onder andere hoe gezag wordt ervaren door de jongeren die deze hechte groepen vormen. Daarnaast wordt ingegaan op de cultuur, houding, en manier van communiceren die kenmerkend is voor deze groepen.

Sociale veiligheid

Ben jij leraar of begeleider in het regulier, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs? En wil je leerlingen leren begeleiden die speciale, complexe onderwijsbehoeften hebben? Dan is de mastermodule Sociale Veiligheid de opleiding voor jou.

Burgerschap en gevoelige kwesties

Actualiteiten zoals het vluchtelingenvraagstuk, aanslagen in Europa en de Zwarte Pietendiscussie, zorgen voor maatschappelijke spanningen die ook in het klaslokaal hun weerslag vinden. Veel docenten weten zich geen raad met extreme uitspraken van leerlingen over deze onderwerpen. Vanuit ons landelijke netwerk van leraren komt steeds vaker de vraag: hoe ga ik om met botsingen in mijn klas en in de lerarenkamer?

Omgaan met wij-zij-denken in de klas

Ervaar hoe je gevoelige maatschappelijke onderwerpen structureel bespreekbaar maakt in de klas. Weet wat je moet doen als er sprake is van wij-zij-denken of polarisatie en creëer een klassenklimaat waarin elke leerling zich veilig voelt.

Van de straat

Tijdens deze actieve training krijgen de deelnemers meer te horen en te zien over de achtergronden van de straatcultuur en oefenen zij een tweetal gespreksvaardigheden om in gesprek te raken en blijven met deze vaak moeilijk bereikbare jongeren. Tijdens deze training is er ook een ervaringsdeskundige aanwezig.