Als schoolleider stimuleer je een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en vervul je daarbij zelf een voorbeeldrol. Om de betrokkenheid en leerbereidheid van medewerkers te bevorderen ga je het gesprek aan over opvattingen en drijfveren. Hierbij horen de volgende aspecten:

  1. Bevorderen van een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingen en gedeelde opvattingen over goed onderwijs
  2. Bevorderen dat leraren kritisch reflecteren op het eigen handelen en doelen formuleren voor hun professionele ontwikkeling (in relatie tot schooldoelen)
  3. Bevorderen van het stellen van vragen en de bereidheid om feedback te geven en ontvangen.
  4. Stimuleren en ondersteunen van medewerkers om zich te ontwikkelen in hun dagelijks functioneren, hun professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.
  5. Zicht hebben op, versterken en benutten van kwaliteiten van medewerkers (erkende ongelijkheid).

Hoe jouw leiderschapsstijl het werkplezier van leraren beïnvloedt

Als leidinggevende in het onderwijs heb je de touwtjes in handen als het gaat om het creëren van een stimulerende en productieve werkomgeving. De keuzes die je maakt als leidinggevende hebben effect op het werkplezier van leraren, dat op zijn beurt de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt. Maar welke leiderschapsstijlen zijn er allemaal? En op welke manier hebben die invloed op jouw team?

Wanneer je je (verder) wilt bekwamen in leiderschap en management in het middenkader van de organisatie waar je werkt.