Als schoolleider stimuleer je een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en vervul je daarbij zelf een voorbeeldrol. Om de betrokkenheid en leerbereidheid van medewerkers te bevorderen ga je het gesprek aan over opvattingen en drijfveren. Hierbij horen de volgende aspecten:

  1. Bevorderen van een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingen en gedeelde opvattingen over goed onderwijs
  2. Bevorderen dat leraren kritisch reflecteren op het eigen handelen en doelen formuleren voor hun professionele ontwikkeling (in relatie tot schooldoelen)
  3. Bevorderen van het stellen van vragen en de bereidheid om feedback te geven en ontvangen.
  4. Stimuleren en ondersteunen van medewerkers om zich te ontwikkelen in hun dagelijks functioneren, hun professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.
  5. Zicht hebben op, versterken en benutten van kwaliteiten van medewerkers (erkende ongelijkheid).

Net begonnen als schoolleider in het middenmanagement, als bijvoorbeeld teamleider of afdelingsleider? En zoek je reflectie op en verdieping van je leidinggevende kwaliteiten? Dan geeft het traject Beginnend Schoolleider een gefundeerde basis en impuls voor je nieuwe rol als schoolleider. In dit inwerktraject vergaar je kennis over leidinggeven in het onderwijs en reflecteer je samen met collega-schoolleiders op je functie.