Als schoolleider stimuleer je een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de organisatie en vervul je daarbij zelf een voorbeeldrol. Om de betrokkenheid en leerbereidheid van medewerkers te bevorderen ga je het gesprek aan over opvattingen en drijfveren. Hierbij horen de volgende aspecten:

  1. Bevorderen van een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingen en gedeelde opvattingen over goed onderwijs
  2. Bevorderen dat leraren kritisch reflecteren op het eigen handelen en doelen formuleren voor hun professionele ontwikkeling (in relatie tot schooldoelen)
  3. Bevorderen van het stellen van vragen en de bereidheid om feedback te geven en ontvangen.
  4. Stimuleren en ondersteunen van medewerkers om zich te ontwikkelen in hun dagelijks functioneren, hun professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.
  5. Zicht hebben op, versterken en benutten van kwaliteiten van medewerkers (erkende ongelijkheid).

Leiderschapspraktijken voor schoolleiders

Als schoolleider heb je een cruciale rol. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen, maar ook voor het vormgeven van een visie en het sturen op langetermijndoelen. In dit artikel duiken we dieper in op de leiderschapspraktijken die voor jou belangrijk zijn.

Stuurkunst Praktijklab is een 2-daagse vervolgopleiding. voor mensen die in het verleden de opleiding Stuurkunst hebben gevolgd.

Duurzame inzetbaarheidsuren (po): jouw tijd, jouw ontwikkeling!

In het onderwijs draait alles om groei en ontwikkeling – niet alleen van de leerlingen maar ook van jou! Ben je al bekend met de duurzame inzetbaarheidsuren? Dit zijn uren die je krijgt om te besteden aan activiteiten die jouw werkgeluk en professionele groei ondersteunen. Laten we eens kijken hoe je deze uren het best kunt inzetten.