Scheuren in het fundament

De organisatie en inhoud van het basis- en voortgezet onderwijs zijn sinds de jaren negentig vrijwel onveranderd. De tijd is rijp om het stelsel eens kritisch […]

Handboek Brede School

Sardes en Oberon hebben in 2007 een geactualiseerde versie van het Handboek Brede School 0-12 jaar uitgebracht. Het handboek geeft op overzichtelijke wijze antwoord op vragen […]

Alles is talent: deel 1

Alles is Talent is een aanpak om talentontwikkeling binnen de school en de wijk een kwaliteitsimpuls te geven. Buurt, school en ouders werken samen aan de talentontwikkeling […]

Alles is talent: deel 3

Alles is Talent is een aanpak om talentontwikkeling binnen de school en de wijk een kwaliteitsimpuls te geven. Buurt, school en ouders werken samen aan de talentontwikkeling […]

Inspiratie over de grens

Werken kinderdagverblijven in het buitenland met een curriculum? Welke sociale doelen streven ze na? Hoe houden zij rekening met de wensen van ouders? Zijn kinderen met […]

Organiseren van nieuwkomersonderwijs

Wat zijn de succesfactoren, de uitdagingen, de afspraken en ontwikkelingen in het regionaal organiseren van nieuwkomersonderwijs? Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kennis van […]

Het grote debat over het kleine kind

Het jonge kind staat volop in de schijnwerpers. Het belang van vroege stimulering is geen discussiepunt meer. Het onderwerp van het ‘Grote debat over het Kleine […]

Toekomstbeelden van de brede school

In deze Sardes Special wordt de toekomst van de brede school door verschillende auteurs belicht. We hebben gezocht naar heel diverse auteurs: een schooldirecteur, een schoolbestuurder, […]

Passend Onderwijs – Kansen in beeld!

Passend Onderwijs staat al enige jaren op de beleidsagenda van OCW. De uitwerking in beleidsbrieven, invoeringsplannen et cetera is nu in een stadium beland dat dit […]

Profileren en indiceren

Als (samenwerkingsverbanden van) scholen door de invoering van Passend Onderwijs meer vrijheid krijgen om de onderwijszorg in te richten, wat gaan ze dan met die vrijheid […]

Drie jaar!

De auteurs van deze speciale editie zijn het erover eens dat driejarigen zich beter ontwikkelen als de ouders en andere volwassenen waarmee zij te maken hebben […]

Perspectief op inclusief in het onderwijs

De Sardes Special ‘Perspectief op inclusief in het onderwijs’ is en tijdschrift vol praktijkvoorbeelden van onderwijsspecialisten, voorlopers en ervaringsdeskundigen.   Wil je alles weten over:  – […]

The Leader in Me (Nederlandse editie)

The Leader in Me (Nederlandse editie) In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer […]

  • CPS
  • ISBN: 9789047008385
  • € 28,99

Scholingsspecial

Lees de scholingsspecial voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Vol inhoudelijke artikelen over ontwikkeling en leiderschap, tips en profielen van opleiders.

Spelen en leren op school

Kinderen spelen graag. Spel is een onlosmakelijk deel van hun leven en het is van grote waarde voor leren en ontwikkeling, óók op school! Dit boek […]

Ik is een meervoud

In ‘Ik is een meervoud’ wordt met name de samenhang tussen praktijk, onderzoek en theorie van Ontwikkelingsgericht Onderwijs verder uitgewerkt. Het boek richt zich zowel op […]

De school als werkplaats

In de eerder verschenen boeken van Eva Naaijkens en Martin Bootsma — En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? (po- en vo-versie) — […]

Het bezwaar van de leraar

De druk op docenten wordt almaar groter, door onrealistische eisen van leerlingen, ouders, schooldirecties en de overheid. Intussen neemt de kwaliteit van het onderwijs af. In […]