Organiseren van nieuwkomersonderwijs

Anticiperen op aanbod

  • Jan Maarse, Wander van Es, Janneke Schilder
  • Sardes
  • ISBN: 9789055631353

Wat zijn de succesfactoren, de uitdagingen, de afspraken en ontwikkelingen in het regionaal organiseren van nieuwkomersonderwijs?

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kennis van beleid en wetenschappelijke inzichten brengt Sardes een publicatie die een langs breekt voor duurzame, regionale oplossingen op het gebied van nieuwkomersonderwijs. Daarnaast geeft de publicatie een beeld van hoe onderwijs aan nieuwkomers regionaal georganiseerd kan worden.