Arrangeren met het Dialooginstrument HGW

  • Tijn Nuyens
  • Bazalt Educatieve Uitgaven
  • ISBN: 9789461182630
  • € 20.95

Passend onderwijs vraagt van leraren dat zij goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften van elke leerling. Er zijn leerlingen voor wie een aanpak op school alleen niet toereikend is. Voor deze leerlingen is een arrangement op maat nodig, waarbij ook menskracht en middelen van buiten de school kunnen worden ingezet. In die gevallen gaat de school een gesprek aan met de ouders/verzorgers, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de betrokken instanties voor jeugdhulp of jeugdgezondheidszorg, om samen de juiste hulp te arrangeren.

Dit Arrangeerinstrument structureert dat gesprek en geeft er diepgang aan. De aanpak zorgt voor een open dialoog, waarbij alle deelnemers gericht zijn op de vraag: Wat heeft deze leerling nodig? Welk arrangement kunnen we inzetten om perspectief op ontwikkeling voor deze leerling mogelijk te maken? Een constructief gesprek is een voorwaarde om leerlingen zo snel mogelijk de ondersteuning te bieden die ze verdienen.

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW is een uitbreidingsset bij het Dialooginstrument HGW. Dit instrument werd ontwikkeld om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen. Als de onderwijsbehoeften moeilijk te definiëren zijn of als leraren niet weten weke aanpak de beste is, kunnen ze het gesprek aangaan met collega’s of de IB’er over deze leerling. Na een sessie met het Dialooginstrument is helder wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en wat dat van de leraar vraagt.

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW hanteert een soortgelijke aanpak om tot perspectief op ontwikkeling te komen. Er wordt gewerkt met een Arrangeerveld: een beschrijfbare placemat waarop het inzicht, het overzicht en het uitzicht in beeld worden gebracht. Kaartjes met specifieke omschrijvingen geven suggesties wat de bijdrage kan zijn van ouders, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, jeugdhulp of jeugdgezondheidszorg.

Dit Arrangeerinstrument is ontwikkeld in samenwerking met het samenwerkingsverband RSV in Breda.