Grip op je groep

Met onze begeleiding ‘Grip op je groep’ staat een groepsdynamische coach naast de leerkracht of het team. In gelijkwaardige interactie ontstaat oprecht enthousiasme voor de kansen die je in de klas kunt creëren!

Mentoren training

In deze training hebben wij het over mentorraat en alles wat hierbij komt kijken. We werken in verschillende modules die ervoor zorgen dat jij een uitgebreid pakket aan vaardigheden gaat ontwikkelen dat direct toepasbaar is tijdens jouw mentorlessen of in gesprekken met ouders en leerlingen. Je leert over de groepsdynamiek van de klas en hoe je de klas kunt begeleiden/coachen. We maken samen een plan voor de komende mentorlessen, voor de klas en voor jouw persoonlijk leerdoelen.

Zicht op teamontwikkeling

Deze workshop behandelt de principes van teamontwikkeling vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. We staan stil bij organische principes van groei en hoe die te herkennen zijn in hoe teams en organisaties zich ontwikkelen.

LEGO®SERIOUS PLAY® Bouwen op je team!

Maak je klaar om een avontuurlijke reis te maken waarbij we de kracht van het werken met je handen gebruiken om het onderbewuste brein aan te spreken om zo jou en je team op een unieke manier te laten groeien en ontwikkelen! Met de methodiek LEGO®SERIOUS PLAY® als middel duiken we in een wereld vol bouwen, reflecteren en verhalen delen. Hierbij ontdekken we wat jouw team uniek maakt en hoe jullie samen een sterke visie, missie en identiteit kunnen creëren. Het is een geweldige kans om de teamdynamiek te versterken, elkaars talenten te ontdekken en een solide basis te leggen voor een succesvolle samenwerking. Elke vraag of probleemstelling is mogelijk! Ben je klaar om op een speelse manier te bouwen aan bijvoorbeeld jullie teamvisie, missie of identiteit?

Masterclass: ‘The smell of the place’ – gezonde sturing in onderwijsorganisaties

Je kent het wel, je loopt binnen op een plek en het voelt meteen goed, de omgeving, de mensen: ‘the smell of the place’. Helaas geldt het andersom ook; je kunt er niet altijd de vinger op leggen, maar ergens voelt het van meet af aan niet goed. Het maakt zelfs dat je zo’n plek zo snel mogelijk wenst te verlaten. Een restaurant of winkel kun je gewoon verlaten, maar wat nou als het je eigen school betreft? Hoe kun je daar ‘the smell of the place’ positief en bewust beïnvloeden? Dat is de vraag die centraal staat in deze masterclass met Merlijn Ballieux.

Teamcoach

Teamcoaching gebaseerd op het systeemdenken is gericht op verandering van de interactie en de daaronder liggende denkstructuur van het team. Noodzakelijk is het expliciet bewust maken van de onderstromen en basisovertuigingen, het eigen aandeel daarin en de daaruit volgende patronen om van daaruit gezamenlijke nieuwe besluiten te nemen.

  • 5d
  • 11 okt. 2023
  • € 1725

Trainer/leidinggeven aan teams

Leiding geven aan teams is de teamleden en teams ondersteunen/coachen om capaciteiten zo uit te bouwen dat ze resultaten bereiken die ze wensen door zich in de richting van hun doelstellingen en de organisatie doelstellingen te ontwikkelen. Door het inzetten van diverse werkvormen, theoretische kaders en coachingsvaardigheden, kunnen teamleden reflecteren op eigen gedrag, waardoor ze nieuw gedrag ontwikkelen wat direct toepasbaar is in de praktijk.

Teamcoaching

Als teamcoach baseren we ons op het systeemdenken. Dit is gericht op verandering van de interactie en de daaronder liggende denkstructuur van het team. Als de denkstructuur van het team wordt gewijzigd ofwel wordt getransformeerd, verandert het leren en handelen van alle leden van het team dienovereenkomstig.

Teamtraining

De cultuur van een organisatie is ontstaan om te kunnen omgaan met de omgeving en voor het handhaven van de interne integratie. Soms echter ontstaat er een blokkade, waardoor de cultuur niet meer mee verandert met de omgeving en de eisen die dat intern stelt. Mensen blijven steken in gedrag dat niet meer adequaat is. Daarbij kan een teamtraining helpen.

OR: Maatwerk en modules

Blijven leren is belangrijk, zodat je als OR goed blijft samenwerken. Met ons trainingsprogramma op maat voor jouw OR bepalen jullie zelf waar je mee aan de slag gaat. Kies bijvoorbeeld zelf een aantal trainingen om te combineren. Of laat ons je helpen met een vrijblijvend advies voor een trainingsprogramma op maat op basis van jullie wensen.

OR-wegwijzer maken

Wil je als nieuwe OR een vliegende start maken? Dan helpen we je graag met het maken van jullie eigen OR-wegwijzer. Met deze eigen handleiding voor medezeggenschap in de organisatie kun je als OR snel en goed aan de slag.

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Tijdens de workshop “Kernkwaliteiten en kernkwadranten” leer je vanuit de theorie en met behulp van verschillende werkvormen je eigen kernkwaliteiten kennen, en ook de daaraan verbonden valkuilen, uitdagingen en de zeer herkenbare allergieën.