Dagelijks bestuur van de (G)MR

De voorzitter en de secretaris (Dagelijks Bestuur/DB) van een MR of GMR krijgen te maken met veel verschillende persoonlijkheden en verschillende standpunten. Tijdens deze workshop brengen we je verantwoordelijkheden in kaart, kijken we naar de taakverdeling tussen jou en de andere leden van de MR of GMR en laten we je zien waar er voor jou mogelijkheden liggen om te groeien.

Basistraining voor adviseurs

Ben je al langer adviseur binnen jouw organisatie of begin je pas net? Met de basistraining voor adviseurs haal je meer uit je adviesrol. Voor jezelf én voor je collega’s op de werkvloer.

Basistraining PVT (Personeels-vertegenwoordiging)

Wil je werken aan een stevige basis zodat je daadkrachtig en flexibel kunt handelen en je kwaliteiten kunt inzetten? Vraag dan nu de basistraining PVT (personeelsvertegenwoordiging) van CNV Academie aan voor jouw PVT.

Basistraining (voor MR en GMR)

Benieuwd wat de rechten en plichten van een MR of GMR zijn? En welke taken bij medezeggenschap horen? Op deze vragen krijg je antwoord in onze basistraining. We geven de training zowel online als op locatie, in compacte en in complete vorm.

Ambitiegesprek (voor MR en GMR)

Het ambitiegesprek vindt jaarlijks plaats tussen de MR of GMR en het bevoegd gezag (directeur/bestuur). In dat overleg komt onder meer aan de orde: Wat zijn de verwachtingen over en weer? Hoe kijken jullie aan tegen elkaars rol? In het ambitiegesprek evalueer je de samenwerking en wissel je ambities en speerpunten uit voor het komende jaar. In de online training Ambitiegesprek van CNV Academie krijg je alle informatie en tips die je nodig hebt om dat overleg tot een succes te maken.

(G)MR Integraal Kindcentrum (IKC)

Denkt jullie school erover na om een integraal kindcentrum (IKC) te worden? Een IKC is een plek waar kinderopvang, onderwijs en buitenschoolseopvang onder één directie valt. Een I.KC worden betekent een verandering voor het beleid van de school. En is dus ook van invloed op jullie als (G)MR. Daarom houden wij als CNV Academie interactieve (online-)bijeenkomsten over integrale kindcentra.

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Tijdens de workshop “Kernkwaliteiten en kernkwadranten” leer je vanuit de theorie en met behulp van verschillende werkvormen je eigen kernkwaliteiten kennen, en ook de daaraan verbonden valkuilen, uitdagingen en de zeer herkenbare allergieën.

Effectief vergaderen

5d biedt scholing aan voor Effectief vergaderen, waarbij er ‘ambachtelijk’ geleerd wordt, met een praktische insteek en een hoog ‘doe’ gehalte. Wat kun jij anders doen? Welke concrete stappen kun je zetten en wat vraagt dat van jou?

Masterclass: Leiderschapscommunicatie

Dagelijks landt er een ongelofelijke hoeveelheid informatie in de mailbox van de teamleider, met daarbij het verzoek: ‘Graag even bespreken met je medewerkers’. Leraren, leerlingen en directies doen steeds verzoeken of hebben vragen. Maar wanneer heb je met ziekmeldingen, vacatures en gedeeltelijke aanwezigheid en met alle overvolle agenda’s, tijd om hieraan te voldoen?

Psychologische veiligheid in schoolteams

Leren lukt alleen in een veilige en open omgeving. Hoe is de psychologische veiligheid binnen jouw team? Hoe creëer je vrijmoedigheid bij jezelf en andere teamleden? Wat heb jij nodig om in ontwikkeling te blijven? Dit webinar geeft hier een aanzet toe.

Decanaat (vervolg)

In deze vervolgcursus staat de onderwijspraktijk centraal: je gaat samen met andere deelnemers de diepte in aan de hand van jouw schoolpraktijk.

  • BiOND
  • 23 nov. 2023
  • € 1075
  • € 925

Dalton coördinator

Tijdens de cursus gaan we in op de verschillende taken van een daltoncoördinator en we proberen tot een specifieke taakomschrijving te komen, hierbij behoort een Portfolio en een POP.