De bestuurder stuurt effectief op het realiseren van concrete resultaten. De bestuurder draagt zorg voor de externe en interne verantwoording over de “performance” van de organisatie. Extern richting relevante stakeholders, en richting overheid (inspectie). Intern richting het intern toezichthoudend orgaan, de medewerkers, de interne stakeholders en belanghebbenden.

Dit betekent:

  • De bestuurder kan sturen op resultaten en is in staat tot resultaatgericht denken en handelen.
  • Hij/zij is bereid tot verantwoording en om zich te verplaatsen in de vraag de andere partij.
  • Hij/zij kan kwaliteitssystemen inrichten, hanteren en borgen.

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

De training ‘Aan Handelingsverlegen voorbij’ is in eerste instantie gericht op professionals van scholen die inspanningen leveren om een kind binnen school te houden, maar geen mogelijkheden meer zien om dat te realiseren.

‘Geluk is besmettelijk’

Geluk stijgt boven alles uit en zou dus op elke school prioriteit moeten krijgen, meent hoogleraar Ruut Veenhoven in een interview met de AOb. ‘Geluk is besmettelijk. Als leraren gelukkig zijn, straalt dat af op leerlingen, met alle positieve effecten van dien.’