Pedagogiek is de wetenschap rondom opvoeding. Pedagogen kijken onder andere naar de ontwikkelingsfasen van een kind, de relatie met de omgeving en welke invloed dit heeft op de ontwikkeling. Op een systematische manier probeert pedagogiek kennis te verwerven over de ontwikkeling van een kind tot volwassenheid. Als onderwijsprofessional kun je actief bijdragen aan het in beweging zetten van veranderingen binnen de pedagogiek. Je bent ten slotte een schakel in de keten van complexe vraagstukken en kun daarmee onderdeel van het probleem en de oplossing zijn. Door meer pedagogische kennis op te doen kun je op een wetenschappelijke manier aan de slag met opvoeden en onderwijzen.

Wil je je jouw werk een wetenschappelijke basis geven? Bekijk ons aanbod.

Oog voor Baby’s is voor alle pedagogisch medewerkers geschikt. Wij sluiten altijd aan bij de specifieke situatie van de organisatie waar we trainen. Ook voor pedagogisch medewerkers die Oog voor Interactie 0-4 jaar gevolgd hebben, is er veel inhoudelijke verdieping. Na het afronden van deze training ontvang je het certificaat Oog voor Baby’s.

De leraar heeft een rol die veel verder gaat dan alleen lesgeven

De relatie tussen leraar en leerling is essentieel voor het schoolsucces en de gehele ontwikkeling van een kind. Jij wil je leerlingen de allerbeste kansen geven. Zeker nu, in de tijd na corona, waarin sterk wordt ingezet op het inhalen van onderwijsachterstanden en het welbevinden van de leerling, zien we maar weer hoe belangrijk de […]