Als schoolleider houd je zicht op de onderwijskundige en pedagogische processen in de school. Je draagt zorg voor een samenhangend curriculum, voor de personele en organisatorische inrichting en voor ondersteuning van het primaire proces. Op basis van systematische en cyclische informatieverzameling organiseer je ondersteuning en feedback aan leraren.

Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:

  • Ontwikkelen en vormgeven van een samenhangend en up-to-date curriculum.
  • Ondersteunen van leraren bij het onderwijs en organiseren van feedback.
  • Monitoren en cyclisch evalueren van het onderwijs, gericht op de verwezenlijking van visie en kwaliteitsstandaarden.
  • Bevorderen van praktijkonderzoek ten behoeve van het versterken van de kwaliteit van het primaire proces.
  • Zorg dragen voor passende formatie en duidelijke afspraken over taken en verantwoordelijkheden.
  • Afschermen (bufferen) van leraren tegen verstoringen van hun werk.

Nieuw op oo.nl

In deze rubriek bespreken we de recente updates en nieuwe functionaliteiten van het platform oo.nl en kijken we naar de toekomstplannen van oo.nl.

Een leven lang ontwikkelen, hoe pak ik dat aan?

Niet iedereen staat te springen om een opleiding of scholing te beginnen. Toch zijn de meeste leraren wel graag bezig met hun passie. Wat als je passie nu het onderwerp van je scholing is? Dan wordt leren ineens leuk.