Een typische burn-out klacht is dat je energie om je werk te kunnen doen ver te zoeken is. Je voelt je opgebrand. Opmerkelijk is dat een burn-out vaak voorkomt bij mensen met sociale beroepen. Ook binnen het onderwijs komt het hebben van een burn-out dus zeker voor.

Wist je dat een burn-out ook voor kan komen bij leerlingen? Leerlingen kunnen veel druk ervaren in het combineren van privé- en schoolleven. Het herkennen is hierbij belangrijk, maar dit kan erg lastig zijn. Kennis over dit onderwerp kan hierbij al een verschil maken.  

Wil je meer weten over burn-outs? Bekijk dan vooral ons aanbod!

‘Elke school verdient een rekenexpert’

Hoe zorg je dat elk kind goed leert rekenen? Hoe ga je om met rekenproblemen en sterke rekenaars en hoe signaleer je rekenangst en dyscalculie? Bij de Onderwijsdesk specialiseren leerkrachten/docenten zich als rekenexpert.

Steeds meer jongeren kampen met mentale problemen en stress speelt daarin een belangrijke rol. Langdurige stress heeft gevolgen voor de hersenontwikkeling en voor de lichamelijke en mentale gezondheid van jongeren terwijl de prestatiedruk op school alleen maar toeneemt. Daarnaast spelen sociale media een grote rol in het leven van jongeren die hen weliswaar in contact brengt met anderen maar wat ook kan leiden tot telefoonverslaving en psychische klachten.

‘Vrij vragen voor scholing? Dat kan bij ons echt niet.’

Wil je je als leraar verder ontwikkelen maar loop je vast bij het krijgen van goedkeuring voor scholing? Ontdek praktische tips over hoe je het gesprek aangaat met je leidinggevende en ze overtuigt van het belang van jouw professionele groei.