Opleidingscatalogus schoolleiders en bestuurders op oo.nl

Het Schoolleidersregister VO, de VO-academie en oo.nl werken samen voor de ontsluiting van relevant professionaliseringsaanbod voor schoolleiders en bestuurders in het vo. Het aanbod op de website www.opleidingscatalogusvo.nl is daarom op oo.nl geïntegreerd.

Inspiratie voor schoolleiders en bestuurders

Strategische visie en planning

Als bestuurder draag je zorg voor het formuleren van de strategische koers, de missie van de organisatie en van de visie op onderwijs. Je bent in staat om de maatschappelijke opdracht te vertalen naar de specifieke opdracht voor je eigen organisatie(s).

Leer hoe jij deze vaardigheden kan verbeteren!

Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers

Als schoolleider stel je het leren centraal in de hele school en creëer je een rijke leeromgeving voor professionals. Om de betrokkenheid en leerbereidheid van medewerkers te bevorderen ga je het gesprek aan over opvattingen en drijfveren.

Hoe stimuleer jij een onderzoekende houding binnen je team?

Persoonlijke professionaliteit

Een onderwijsbestuurder maakt een koppeling tussen persoonlijke eigenschappen en kennis en vaardigheden. Hierbij gaat het om de verbinding tussen technisch inhoudelijke kennis aan de ene kant en de eigen (on)mogelijkheden, beperkingen en idealen aan de andere kant.

Weet je wat jouw mogelijkheden en idealen zijn?

Of bekijk direct alle opleidingen voor schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs.

Maak kennis met de vernieuwde beroepsstandaard, juist nu!

De beroepsstandaard beschrijft het fundament van het vak van schoolleider. Dit vak is meer dan ooit in beweging. Het is belangrijk om samen met iedereen in en om het onderwijs een gezamenlijke taal te hebben, om de maatschappelijke opdracht van goed onderwijs voor alle leerlingen te blijven vervullen.

Onderwijsbestuurder: een uitdagende professie

De professie van professioneel bestuur in het funderend onderwijs is volop in ontwikkeling. De grote uitdagingen waarvoor het funderend onderwijs zich geplaatst ziet, vragen om bestuurskracht. De professionaliseringsthema’s kunnen gebruikt worden om de eigen ontwikkelbehoefte in kaart te brengen.

Het aanbod op oo.nl

Om continu actueel aanbod te kunnen bieden dat aansluit bij alle leiderschapspraktijken en kwaliteiten van schoolleiders en de professionaliseringsthema’s van bestuurders zijn de VO-raad en www.oo.nl een samenwerking aangegaan. Het aanbod uit de opleidingscatalogus van de VO-raad is inmiddels geactualiseerd en op www.oo.nl geplaatst.

oo.nl biedt een toegankelijk overzicht van alle (bij)scholingsmogelijkheden en vakliteratuur voor onderwijsprofessionals in de kinderopvang (ko), het basisonderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met duizenden opleidingen, boeken en vakbladen in haar bestand wordt oo.nl dagelijks door vele onderwijsprofessionals geraadpleegd om snel en eenvoudig een boek of opleiding te vinden die bij hen past.

Naast aanbod voor schoolleiders en bestuurders heeft oo.nl ook aanbod voor o.a. leraren, pedagogisch medewerkers, decanen, coördinatoren, intern begeleiders, en conciërges. oo.nl biedt ook inspiratie en informatie van experts, beleidsmakers en mensen uit de praktijk over persoonlijke en professionele ontwikkeling in het onderwijs. Het platform is gratis voor gebruikers en wordt beschikbaar gesteld via de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.