Naar de middelbare

Deze Special gaat over de overstap van primair naar voortgezet onderwijs. Een belangrijk onderwerp voor Sardes: het bevorderen van gelijke kansen en een soepele schoolloopbaan gaan […]

Systemisch leiderschap

Dit boek wil een appèl doen op leiderschap vanuit een systemisch perspectief. Systemisch leiderschap geeft mogelijkheid om de onzichtbare patronen uit het verleden zichtbaar te maken […]

Scholingsspecial

Lees de scholingsspecial voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Vol inhoudelijke artikelen over ontwikkeling en leiderschap, tips en profielen van opleiders.

Kiezen voor persoonsvorming

Hoe geef je er als leraar vorm aan in de praktijk van het klaslokaal? Voor welke uitdaging staat een schoolleider die met persoonsvorming aan de slag gaat? Dit boek beschrijft de praktijk van een school die persoonsvorming als vak heeft ingevoerd.

Het Flexmodel VO

Het Flexmodel is ontwikkeld in de praktijk van het voortgezet onderwijs. In dit boek zet de geestelijk vader van het Flexmodel, Alfred van der Heijden, helder uiteen wat het Flexmodel is, hoe het Flexrooster is opgebouwd en hoe je als school het Flexmodel kunt implementeren.

Onderwijs vraagt leiderschap

Met behulp van deze acht leiderschapsaspecten doen de auteurs een praktische handreiking aan leiders (leraren, leidinggevenden en bestuurders) in het onderwijs om (meer) werk te maken van goed leiderschap op school. In het belang van de mensen om wie het daar allemaal draait: de leerlingen!

Strategisch besturen in het onderwijs

Strategie wordt vaak genoemd in de drieslag missie-visie-strategie. Met de missie als de overal en altijd in de organisatie geldende waarden, en de visie als het […]

De gemeente en integrale kindcentra

Deze handreiking bevat informatie over wat een integraal kindcentrum is en welke beleidsterreinen raakvlakken hebben met de IKC-vorming. De handreiking gaat daarbij in op mogelijke rollen […]

Handboek kindcentra

In dit handboek staat de ontwikkeling van het integraal kindcentrum centraal. Vaak wordt ‘het kind centraal’ genoemd als drijfveer of gemeenschappelijk thema voor de ontwikkeling van […]

De 4 disciplines van uitvoering

Dit boek helpt je jouw grootse doelen te behalen, ondanks die wervelwind. Alles draait erom je team deelgenoot te maken van je doelen, ze zelf hun subdoelen te laten kiezen en de voortgang van de verbetering in kaart te brengen. De auteurs begeleiden je door het hele proces, en laten aan de hand van concrete, deels Nederlandse en Belgische cases zien hoe het in de praktijk werkt.

Dirigeren en meespelen

Daarnaast is je nieuwe functie bij uitstek een positie om meer werkzaamheden aan te trekken dan je aankunt: je collega's delegeren naar boven (leggen allerlei verantwoordelijkheden bij jou neer) en je leidinggevende delegeert naar beneden (legt zijn of haar taken bij jou neer). Als je dan ook nog beginnend leidinggevende bent en je je de vaardigheden nog eigen moet maken, zal het duidelijk zijn dat aan zo'n positie nogal wat haken en ogen kunnen zitten. Dit boek helpt je om daarmee om te gaan.

Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs

Dit boek helpt je als leidinggevende in het onderwijs om op basis van vijf thema’s uit de filosofie denkinstrumenten in te zetten, waarmee je medewerkers kunt aansturen. Deze instrumenten ondersteunen je bovendien in het reflecteren op jouw werkwijze in het leidinggeven aan een team.