Maklu Garant Uitgevers


Maklu is een zelfstandige onderneming, opgericht in 1972. Maklu-publicaties bestrijken het hele juridische domein, met een nadruk op het Belgisch, Nederlands en internationaal recht. Ook de Maklu-uitgaven op het vlak van criminologie en politiewerking hebben een ruim aandeel. Een bijzondere plaats bekleden de Maklu-boeken inzake fiscaliteit.

Garant is een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip:

  – ‘leer’-boeken voor opleidingen (universiteiten, hogescholen, …)
  – informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, …)
  – publicaties ten behoeve van de wetenschap-op-zich (proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, …)
  – boeken voor het brede publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, milieu, opvoeding, politiek, psychologie, verkeer, …).

 

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en een groot aantal hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Nederland.

Garant-Uitgevers werd opgericht in 1990.

Stel deze aanbieder een vraag

 • Maklu Garant Uitgevers
 • Koninginnelaan 96
 • 7315 EB Apeldoorn

Het aanbod van deze aanbieder

Taal & didactiek : stellen

In dit boek komen diverse aspecten van het stelonderwijs op de basisschool aan de orde. Het boek geeft een analyse van het stelproces en beschrijft de schrijfstrategieën die kinderen hanteren.

Taalontwikkeling van het kind

– Een toegankelijke kennismaking met alle aspecten van taalontwikkeling bij kinderen;
– volop aandacht voor actuele onderwerpen als meertaligheid en prenatale ontwikkeling;
– laagdrempelig en praktisch ingestoken.

Taal & Didactiek. Spelling

Taal & Didactiek: Spelling behandelt systematisch alle aspecten van het spellingonderwijs op de basisschool en maakt vanuit de theorie een duidelijke koppeling naar de praktijk. Het boek is gebaseerd op de nieuwste inzichten met betrekking tot spellingonderwijs. De vele voorbeelden en casussen maken het boek toegankelijk en praktisch inzetbaar.