Handboek kindcentra

 • Frank Studulski, Joke Kruiter
 • Sardes
 • ISBN: 9789055631278

In dit handboek staat de ontwikkeling van het integraal kindcentrum centraal. Vaak wordt ‘het kind centraal’ genoemd als drijfveer of gemeenschappelijk thema voor de ontwikkeling van een integraal kindcentrum. Het gaat niet om de instellingen, maar om het kind. Dat is een uitgangspunt om te onthouden bij het lezen van dit handboek. Onder meer de volgende vragen komen aan de orde:

 • Wat is een integraal kindcentrum en hoe kunnen we het plaatsen ten opzichte van een brede school?
 • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
 • Wat voegt het toe?
 • Hoe kun je ermee beginnen?
 • Waar moet je aan denken als je een kindcentrum ontwikkelt?
 • Wat betekent het voor de leiding?
 • Waar kun je aan denken op het gebied van huisvesting?
 • Wat kunnen we organiseren voor het personeel?

Het handboek bestaat uit drie delen en een epiloog. In het eerste deel wordt uitgelegd wat een kindcentrum is en wat de achtergronden van een kindcentrum zijn. Het tweede deel behandelt de vraag hoe aan de slag gegaan kan worden met een kindcentrum: het zijn aanwijzingen voor het proces om tot een kindcentrum te komen. In deel drie gaat het om het ‘wat’. Het boek behandelt een aantal deelaspecten van het kindcentrum. Soms zijn het achterliggende vragen, soms zijn het vraagstukken die zich opdringen door de uitwerking van het concept van het kindcentrum.

In de epiloog wordt verder ingegaan op het rapport over het kindcentrum dat in 2010 verscheen (Klankbordgroep IKC en Studulski, 2010). Dit was was gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. In de bijlage is een aantal praktische handreikingen opgenomen. Daarnaast bevat het handboel ook vier portretten. Elk portret beschrijft de situatie van het kindcentrum vanuit een ander perspectief: een gemeente, een schoolbestuur, een individueel kindcentrum en een kinderopvangorganisatie.