Kwaliteitszorg heeft een geest!?,

Kwaliteitszorg is vaak in de aandacht in het onderwijs en is al jarenlang een onderwerp van tal van publicaties. Maar de auteurs van het boekje Kwaliteitszorg […]

 • B&T
 • ISBN: 9789082155709

De zachte kant van governance

Hoe de wettelijk vereiste scheiding van bestuur en intern toezicht juridisch goed vorm kan krijgen, weten we wel. Dat is bij de meeste onderwijsaanbieders nu ook […]

 • B&T
 • ISBN: 9789083131207

Didactisch Coachen 1

Didactisch Coachen, de praktische pedagogiek en didactiek van de hoge verwachtingen. Al vanaf het begin van de jaren zeventig weten we dat leerlingen die leskrijgen van […]

Hooggevoelig op school

Hooggevoelige kinderen hebben het soms lastig op school. Dit boek is bedoeld als handreiking aan ouders en leerkrachten, heel praktisch beschreven en met ervaringsverhalen van ouders.

Teksten Regelingen Leerplicht 2019

Deze uitgave actualiseert de vorige versie van 2018. De pocket bevat niet alleen de tekst van de Leerplichtwet 1969 en haar uitvoeringsvoorschriften zoals geldend per 1 […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403566
 • € 58,34

Basisboek Onderwijsrecht. Editie 2020

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012405997
 • € 40.32

Regelingen Onderwijshuisvesting

Deze uitgave bevat de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs met de financiële normering voor 2016, de Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs, de Modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen en […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403887
 • € 50.22

Regelingen Primair Onderwijs 2018

Bent u vakjurist, bestuurder, manager, beleids- of stafmedewerker, student, ouder, geïnteresseerde? Heeft u regelmatig te maken met de regelgeving in sector van het onderwijs voor leerlingen […]

 • Sdu
 • ISBN: 9789012401401
 • € € 49,99

Lesson Study

Wil jij jouw onderwijs nog beter afstemmen op je leerlingen? Wil je samen met jouw collega’s aan de slag als onderzoeker in de eigen klaspraktijk? Bekijk […]