Succesvolle aanpakken mbo-studenten in kwetsbare posities

Een literatuurverkenning naar werkzame elementen

  • Nederlands Jeugdinstituut; Expertisecentrum Beroepsonderwijs
  • Nederlands Jeugdinstituut, Expertisecentrum Beroep

Deze literatuurverkenning is uitgevoerd als onderdeel van het onderzoek naar succesvolle aanpakken in het mbo. Aan dit onderzoek nemen vijf roc’s deel die samen twee typen interventies uitvoeren.

Beide interventies zijn gericht op een integrale aanpak ter bevordering van een succesvolle leer- en arbeidsloopbaan van jongeren in kwetsbare posities op mbo-niveau 1 en 2. Hun eerste ervaringen zijn positief. Maar wat veroorzaakt het succes van hun aanpak? Daarover gaat deze literatuurverkenning. Deze verkenning is een van de publicaties binnen het onderzoek. Een eindrapportage wordt eind 2022 verwacht.