Formatief evalueren schoolbreed implementeren

  • Connie M. Moss, Susan M. Brookhart
  • Bazalt Groep
  • ISBN: 9789461183118
  • € 52

Wanneer formatief evalueren effectief wordt toegepast, kan dit de prestaties van leerlingen en de effectiviteit van leraren sterk verbeteren. Kwalitatieve formatieve evaluatie is echter nog maar zelden verankerd in de cultuur in de klas. Dit boek is bedoeld als hulpmiddel voor schoolleiders, zodat zij er samen met hun leraren aan kunnen werken om het formatieve-evaluatieproces een integraal deel van hun lespraktijk te maken. Hiermee zullen zij het onderwijs en het leren op hun school een flinke boost geven en de impact van hun eigen onderwijskundig leiderschap vergroten.

De auteurs lichten aan de hand van specifieke voorbeelden toe hoe je een schoolbreed leerklimaat creëert waarin formatief evalueren en zelfregulerend leren een belangrijke rol spelen. Hierbij is het van essentieel belang om het totale proces van formatief evalueren te implementeren. Het zal minder vruchten afwerpen als je je beperkt tot geïsoleerde elementen, uitgevoerd door individuele leraren of slechts in bepaalde klassen. De strategieën die de auteurs aanraden, kunnen door alle leraren op alle niveaus en voor alle vakken worden gebruikt.

Onderwijstypen
Functiegroepen