De didactiek van drama voor groep 3 t/m 8

[…] behulp van praktijkbeelden zien hoe zijn dramalessen eruit zien. In deze cursus worden de verschillende lesfasen die nodig zijn voor een goed opgebouwde dramales één voor één uitgelicht. Je leert hoe je een warming-up fase kunt integreren in de dramales. Ook komt het begeleiden van leerlingen aan bod, waarbij rekening wordt gehouden met de […]

Op zoek naar de verbinding – gesprek met Simone Mark (CPC)

Goed onderwijs begint met een goede relatie tussen de leraar en het kind. Dat is het motto waarmee Simone Mark samen met Marcel van Herpen het Centrum Pedagogisch Contact (CPC) oprichtten. Hun missie? Simone: ‘Scholen bewustmaken dat alles begint bij een gezond pedagogisch klimaat. Dat betekent een omgeving waarin elk kind zich verbonden en veilig […]

Slagvaardig met snelle kleuters

[…] kader te kunnen bieden bevat het tweede deel van Slagvaardig met snelle kleuters achtergrondinformatie over hoogbegaafdheid en passeren de verschillende theorieën over leren de revue. – Hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong – Renzulli en Mönks – Het Delphi Model – Tessa Kieboom, denkluik en zijnsluik – Verschillende belangrijke theorieën over leren uitgelicht ten behoeven van snelle kleuters.

Grip op competenties (jonge kind)

[…] op van een persoon-in-ontwikkeling. Van jonge kinderen die hun kracht tonen, maar ook hun worsteling met de uitdagingen die eigen zijn aan ‘leven’. Tot slot hebben we elk domein uitgelicht, beginnend met een globale beschrijving per domein. Het stelt je in staat zelf gericht te observeren en een inschatting te maken van de competentie op het domein. Daarna […]