Vijf manieren om je hoogbegaafde leerlingen uit te dagen

leestijd: 2 minuten
Als leraar wil je dat al je leerlingen zich kunnen ontwikkelen en leren op hun eigen niveau en tempo. Maar hoe doe je dat als je te maken hebt met meer- en hoogbegaafde leerlingen?

Hoogbegaafde leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte die vaak niet wordt vervuld door het reguliere curriculum. Ze hebben behoefte aan meer uitdaging, verdieping en verrijking. Differentiatie is een manier om hieraan tegemoet te komen.

Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hier zijn een paar tips:

  1. Herken de meer- en hoogbegaafde leerlingen in je klas. Dit zijn niet altijd de leerlingen die hoge cijfers halen of snel klaar zijn met hun werk. Soms zijn ze juist onzichtbaar, onderpresterend of gedemotiveerd. Let op kenmerken zoals een grote nieuwsgierigheid, een brede interesse, een goed geheugen, een creatief denkvermogen, een kritische houding of een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
  2. Peil de leerbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Vraag hen wat ze willen leren, waar ze goed in zijn, waar ze moeite mee hebben en wat ze nodig hebben om te leren. Gebruik ook observaties, toetsen of gesprekken om hun niveau, tempo en interesse te bepalen.

Leestip!

Hoe weet je of een kind hoogbegaafd is? Kun je hoogbegaafdheid op jonge leeftijd ontdekken? Hoe ga je als ouder of leerkracht met een hoogbegaafd kind om? Op deze en andere vragen geeft Hoogbegaafdheid bij kinderen antwoord. Dit boek geeft uitleg en praktische tips bij het opvoeden en stimuleren van hoogbegaafde kinderen op de basisschool en middelbare school.

  1. Voorzie de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verdiepings- of verrijkingsstof. Dit is stof die verder gaat dan de reguliere lesstof en die aansluit bij hun niveau, interesse en leerstijl. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van compacten en verrijken. Dit betekent dat je de basisstof inkort of overslaat voor deze leerlingen en hen vervangende stof aanbiedt die meer uitdagend en betekenisvol is.
  2. Begeleid en motiveer de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Geef hen duidelijke instructies, feedback en evaluatie over hun werk. Help hen met het stellen van doelen, het plannen van hun tijd, het kiezen van hun strategieën en het reflecteren op hun leerproces. Stimuleer hen om vragen te stellen, problemen op te lossen, creatief te denken en samen te werken met andere leerlingen.
  3. Creëer een ondersteunende en begripvolle sfeer in de klas. Zorg ervoor dat de meer- en hoogbegaafde leerlingen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Erken hun sterke punten en talenten, maar ook hun zwakke punten en uitdagingen. Moedig hen aan om zichzelf te zijn, fouten te maken, risico’s te nemen en plezier te hebben.

Cursustip!

Tijdens de training Coördinator hoogbegaafdheid krijg je in korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek komen aan bod.