SWV 2305PO Gedrag

Cursusdata voor volgende studiejaar zijn nog niet bekend. Klik op de knop ‘stel een vraag’ als je op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe data. 

Leerlingen veranderen niet omdat je hen vraagt te veranderen. Ze veranderen pas als de educatieve omgeving waarin zij zich bevinden hen noodzaakt tot het veranderen van dat gedrag. Dat betekent dus dat als jij wilt dat een leerling verandert, je eerst zelf ander gedrag moet gaan laten zien. In het onderwijs ervaren leraren de complexiteit van dat veranderingsproces in de vorm van traagheid en stroperigheid. Om de leerling die ‘uit de bocht gevlogen zijn’ weer goed langs de tijdsbalk van de onderwijskundige planning te kunnen laten lopen, hebben sommige leerlingen meer tijd nodig en vragen zij een veel grotere tijdsinvestering van leraren en begeleiders dan vaak voor handen is. Toch is in die gevallen tijd en de verandering van het eigen gedrag van de leraar/begeleider de enige oplossing die tot succes kan leiden.

In deze cursus gaan we op drie thema’s in waardoor je als leraar zicht krijgt op de verschillende processen en wat die processen aan begeleiding vragen. Dit doen we vanuit een systemisch perspectief want “it takes a village to raise a child”. Dat betekent dat we in elke bijeenkomst oog hebben voor de educatieve partners die vanuit de ecologie van de leerling het pedagogisch-didactisch proces van de leerling beïnvloeden.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor leraren primair onderwijs die in hun dagelijks werk te maken hebben met begaafde leerlingen en die zich handelingsverlegen voelen. Je beschikt over veel kennis en ervaring gericht op het verzorgen van onderwijs aan begaafde leerlingen. Je bent gewend om veranderings- en oplossingsgericht te werken.

Thema’s

  • Onderpresteren/onderleren
  • Emotieregulatie bij begaafde leerlingen
  • Maatwerk leveren

Locatie
Online

Studielast

  • 9 contacturen
  • 4 uur literatuurstudie

Deelnemen
Deelname aan deze cursus is mogelijk voor personeel van de scholen die behoren bij samenwerkingsverband 2305PO.
Wie is ingeschreven en een bevestiging van deelname heeft ontvangen kan zich via deze website registreren om toegang te krijgen tot het besloten deel met lesstof en cursusinformatie. Let op registratie werkt in twee stappen. de eerste stap is dat je je aanmeldt als gebruiker van de website. De tweede stap is dat jij je dan inschrijft voor de cursus waarvoor je toestemming heb tgekregen van het samenwerkingsverband 2305PO

Startdata en locaties

  • Online datum in overleg3 bijeenkomsten