Schoolleider vakbekwaam

Versterk jouw leidinggevende vaardigheden om daarna als leidinggevende aan de slag te gaan in het po, vo, mbo of so en volg de opleiding tot vakbekwaam schoolleider. Vanuit strategisch inzicht leer je o.a. leiding te geven aan innovatie, team-ontwikkeling en kwaliteit. Je bent je bewust van jouw rol in de school en de wereld daar omheen en bent in staat om hier krachtige verbindingen te maken. 

Preventiemedewerker

Voion biedt speciaal voor preventiemedewerkers een cursus aan om enerzijds beter in staat te zijn invulling te geven aan uw taken en bevoegdheden, en anderzijds om daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan uw arbo-rol in de school.

Personeelsbeleid

Als schoolbestuur heeft u een grote verantwoordelijkheid op het gebied van personeel, onder andere door nieuwe wet- en regelgeving. Er verandert veel op de arbeidsmarkt en bovendien hebben veel regio’s te maken met krimp. Hoe vult u in deze tijden goed werkgeverschap in? En hoe zorgt u voor behoud van kwaliteit en werkgelegenheid?

Onderwijslogistiek: knelpunten oplossen

Bij deze nodigen we je uit om je aan te melden voor de netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek van donderdag 13 april 2023 In Utrecht. Doel: onderwijslogistieke knelpunten oplossen rond de thema’s flexibilisering en leven lang ontwikkelen. 

Capaciteitsmanagement kinderopvang

Tijdens deze interactieve en inspirerende dag geven we inzicht in ons model voor capaciteitsmanagement. We nemen je mee in de strategische keuzes die van invloed zijn op het toekomstbestendig sturen en versterken van je organisatie en opvangaanbod.

Advies kinderopvang

Organisaties in de branches kinderopvang en onderwijs zijn allemaal op weg naar de toekomst. Jij zoekt daarbij een weg die bij je past. Helder & van Pas ondersteunt hierbij. Daarvoor heeft Helder & van Pas expertise en ervaring in huis.

Omgaan met incidenten en crisis

Een school is als organisatie altijd in beweging. Soms wordt die beweging fors verstoord door incidenten of calamiteiten. Gebeurtenissen die een beroep doen op jou als schoolleider. In deze module ga je aan de slag met je persoonlijk handelen en leidinggeven in dergelijke situaties. 

Secretariële vaardigheden

Het lijkt wel of timemanagement steeds belangrijker wordt. Hoe krijg je al je taken op tijd gedaan? Hoe stel je grenzen en laat je aan anderen weten wat jouw grenzen zijn? Notuleren wordt op de ene school veel, maar op de andere school maar weinig gedaan. Zijn jouw notulen van toegevoegde waarde? En zijn ze inhoudelijk eigenlijk wel goed? En hoe zit het met de hospitality op jouw school? Gastvrijheid gaat verder dan alleen het aanbieden van een kopje koffie. Welke indruk laten jullie achter bij ‘gasten’?

  • VGS
  • 11 jan. 2024
  • € 495

Bellen met Teams

Is jullie telefooncentrale ook aan vernieuwing toe? Steeds meer scholen en besturen maken de overstap naar bellen met Teams. Tijdens dit webinar deelt Stichting AMOS haar overwegingen om te starten met cloudtelefonie via Teams.

Facility management in het onderwijs (leergang)

Goed onderwijs is afhankelijk van een goede facilitaire ondersteuning. De leergang 'Facility management in het onderwijs' is in zijn vernieuwde opzet een praktische leergang, die deelnemers direct instrumenten biedt om het facilitair beleid en beheer af te stemmen op het onderwijsproces.