Training Technisch lezen

In drie bijeenkomsten worden de uitgangspunten van technisch leesonderwijs praktisch uiteengezet. Vervolgens wordt dit concreet uitgewerkt voor de verschillende groepen/bouwen en kan iedere leerkracht de volgende dag praktisch aan de slag.

Specialist leesbevordering

Wist je dat uit onderzoek is gebleken dat een grote leesvaardigheid ervoor zorgt dat je makkelijker een succesvollere loopbaan hebt? En wist je dat er ook een verband bestaat tussen de geletterdheid van een land en de welvaart van dat land? Maar er zijn meer redenen waarom een grote leesvaardigheid belangrijk is. Lezen stimuleert onze sociale en emotionele ontwikkeling. Door te lezen ontdek je de ander maar ook jezelf en leg je gemakkelijker nieuwe contacten. Lezen is dus belangrijk. En niet alleen belangrijk, het is ook nog eens ontzettend leuk.

Rijk leesonderwijs (basis)

Een rijke omgeving stimuleert nieuwsgierigheid van kinderen: de stap naar lezen om iets te leren of te ervaren is dan makkelijker gezet. En wat een prachtige boeken zijn er dan te ontdekken! De leesvaardigheid van kinderen gaat echter niet vanzelf omhoog: wat is er nodig om kinderen gemotiveerd deel te laten nemen aan een les rondom een complexere tekst? En wat leren kinderen als we in de klas met verschillende bronnen naast elkaar gaan werken en schurende en naburige teksten inzetten? Ervaar zelf hoe boeiend (begrijpend) lezen is!

InPrenten! (samenwerking)

In deze workshop geven we jullie de kans om een kinderboek te schrijven door middel van (laagdrempelige) improvisatie theater. Het beginpunt van dit kinderboek zijn de favoriete kinderboeken van de deelnemers zelf. Zij delen de nostalgische boeken in een waarde/belang (zoals respect voor natuur, identiteitsvorming, belang van veiligheid, etc). Deze belangen zijn gebaseerd op het pedagogisch klimaat van het bedrijf. Daarna kiezen we een van deze belangen, en wordt dit het thema van het boek.

Betekenisvol begrijpend lezen met Close Reading

Close Reading vraagt een andere manier van denken en werken van leerkrachten. Want werken met gevarieerde teksten, waar vind je die? En hoe ga je dan in gesprek met leerlingen? En hoe verhoudt dat zich met de huidige methode waarmee je werkt? In dit webinar krijg je handvatten waar je rijke teksten kunt vinden, hoe je inhoudelijke leesdoelen kunt opstellen bij teksten en op welke verschillende niveaus je vragen kan stellen bij teksten.

Leren kun je leren

Begeleiding volgens de methodiek 'Zo leer je kinderen lezen en spellen', die naast elke andere methode gebruikt kan worden. Hierin staat een heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie centraal. Gericht op het opdoen van succeservaringen, waardoor kinderen gemotiveerd raken en weer plezier krijgen in lezen en/of spellen! Voor leerlingen van groep 3 tot en met 8.

Basistraining VVE 1&2

Juist in deze tijd waarin kansenongelijkheid steeds groter lijkt te worden, heb je handvatten nodig om tot actie over te gaan. Jij maakt het verschil in de ontwikkeling van het jonge kind. Niet alle methodes die zich de afgelopen jaren hebben opgestapeld. Daarom: Terug naar de basis met de Basistraining VVE 1&2!