Vakken, vakgebieden en clusters

Docenten en vaksecties kunnen samen met onze vakexperts kennis en vaardigheden op hun vakgebied verder ontwikkelen. Onze trainingen zijn altijd praktisch van aard: de werkvormen en materialen zijn de volgende dag te gebruiken in de les.

leidinggeven aan de sectie

In de training ‘Leiding geven aan de sectie’ gaat het om de volgende vragen: Wat is en wat doet een sectievoorzitter en hoe onderscheidt een sectieleider zich van sectievoorzitters? Het is géén functie in de lijn. Dat betekent dat de sectieleider wel zórgt voor zaken, maar er níet voor verantwoordelijk is.

Motivatie

Met welke activiteiten in de les en daarbuiten hebben we grote kans de motivatie van leerlingen aan te boren? Autonomie ondersteunend lesgeven kan een ingang zijn, maar ook activerende didactiek en positieve goepsvorming. We sluiten aan bij bestaande initiatieven en voegen er suggesties aan toe.

OBIT: leren met diepgang

OBIT geeft inzicht in hoe leerlingen geacht worden te leren bij verschillende opdrachten in de les. Met OBIT wordt het leren zichtbaar, je ziet waarop je als docent mikt en hoe je dat kan bijsturen. Tussen de middagen door proberen docenten nieuwe zaken uit in de les, eventueel met intervisie.

Ontwikkelen van het managementteam

Leidinggeven is een vak. In onze trainingen ontwikkelt het MT leiderschap, waarin de docenten betrokken zijn en actief bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Tijdens het traject wordt in één van de bijeenkomsten gewerkt met een trainingsacteur. Tussen de bijeenkomsten wordt het geleerde ingezet in het managementteam en het eigen team.

Opbrengstgericht mentoraat

moet doen? De vakdocent met een mentortaak is de spil in de begeleiding. Hoe vul je dat in? De training richt zich op mentoren om te werken aan gerichte interactie en biedt handreikingen om leerlingen te kunnen begeleiden bij het leren (leren).

Taal- en rekenbeleid

Tijdens de trainingsmiddagen wordt de deskundigheid vergroot m.b.t. taalgericht vakonderwijs en we reiken instrumenten aan om in de praktijk met collega’s toe te passen. Het gaat in deze trajecten altijd om maatwerk, met zichtbaar resultaat.

Teamontwikkeling

Het oogmerk van onze begeleiding is elkaars kwaliteiten herkennen, in dialoog op elkaar inspelen en zo tot een creërend team komen. En samen ‘goed onderwijs’ vorm te geven.

Jongensachtig leren

In de training wordt gewerkt met filmfragmenten, eigen ervaringen en de interventiemap die ontwikkeld is tijdens één van de onderzoeken over jongensachtig leren. Tussen de bijeenkomsten oefenen deelnemers met nieuw verkregen inzichten.

Gesprekstechnieken

Doel van deze training is het herkennen en bewust worden, hanteren en oefenen van gesprekstechnieken die helpen in te zien waarom sommige gesprekken niet lopen en wat jij kunt doen om ze wel effectief te laten zijn.

De didactische week

In een didactische week worden zes docenten gedurende een hele week intensief begeleid. Ieder van de zes docenten en de trainer bereiden drie keer samen een les voor, vervolgens is de trainer aanwezig bij de lesuitvoering, helpt mee indien gewenst en bespreekt de les na met de docent. Dat levert tips op die de docent tijdens de volgende les kan toepassen. Dit wordt vastgelegd in een uitgebreid feedbackverslag.

Differentiatie in Moderne Vreemde Talenonderwijs

Met kleine ingrepen in de taalles een groot effect bereiken op het leren van zoveel mogelijk leerlingen noemen we small differentiëren. Bij medium differentiëren laat u leerlingen ook keuzes maken op niveau, tempo, leervoorkeur en/of begeleiding. Bij large differentiëren ontwikkel je leerarrangementen waarbij leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen.

Differentiëren

Omgaan met verschillen kan op veel manieren vorm krijgen in je onderwijs. Daarom richten we ons op jouw praktijk. Je ontwikkelt lessen met differentiatie en we dagen je uit om dat uit te breiden en te versterken.

Digitaal (en online) toetsen

Het aantal summatieve toetsen neemt af en dan is het extra belang rijk om de schaarse toeten die er zijn, dan wel goed te kunnen vertrouwen. Wat wil je toetsen en wat is de voorspellende waarde van cijfers? Wat kan formatief , wat moet summatief? Met het OBIT model heb je een praktisch instrument.