Vakken, vakgebieden en clusters

Docenten en vaksecties kunnen samen met onze vakexperts kennis en vaardigheden op hun vakgebied verder ontwikkelen. Onze trainingen zijn altijd praktisch van aard: de werkvormen en materialen zijn de volgende dag te gebruiken in de les. De experts van het Netwerk Onderwijsadviseurs hebben allemaal zelf voor de klas gestaan en volgen de ontwikkeling binnen het vak op de voet, of het nu gaat om een training op het gebied van talen, zaakvakken, exacte vakken of praktische vakken.

Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen, zijn:
• De doorlopende leerlijnen onder- en bovenbouw beter
op elkaar afstemmen
• Het opstellen van een sectiejaarplan met concrete
haalbare doelen
• Aanpassen van PTA
• Analyse van resultaten verbinden met concrete acties
• De werkcultuur in de sectie

Snel naar

contact opnemen
Onderwijstypes
Functiegroepen