De didactische week

In een didactische week worden zes docenten gedurende een hele week intensief begeleid. Ieder van de zes docenten en de trainer bereiden drie keer samen een les voor, vervolgens is de trainer aanwezig bij de lesuitvoering, helpt mee indien gewenst en bespreekt de les na met de docent. Dat levert tips op die de docent tijdens de volgende les kan toepassen. Dit wordt vastgelegd in een uitgebreid feedbackverslag.

In de week voorafgaand aan de didactische week is er een startbijeenkomst voor het team en de leidinggevende, waarin wordt uitgelegd hoe er gewerkt wordt en waarin verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. Aan het eind van de didactische week presenteren docenten aan
elkaar wat zij nu echt anders doen in hun lessen en de trainer presenteert de kwaliteiten en kansen van de docenten.

Tot slot ontvangt de team- of schoolleider een rapport met
aanbevelingen over hoe de school kan blijven werken aan
de kwaliteit van de lessen en daarmee aan het verhogen
van de resultaten van de leerlingen.

Startdata en locaties

  • 5 bijeenkomsten

Snel naar

contact opnemen
Onderwijstypes
Onderwerpen