Jaar Lang Leren Jongerenwelzijn Onderwijs

Help jouw leerlingen en studenten: signaleer mentale of fysieke problemen en bied optimale steun. Tijdens het Jaar Lang Leren pakket ga je het hele jaar door aan de slag met diverse thematieken op het gebied van jongerenwelzijn, geheel op een door jou gekozen moment.

Organisatiescan

Bij een organisatiescan kijken we naar de inrichting van de processen die de basis vormen voor het werken aan kwaliteit. De focus ligt op het bestaan en de inrichting van deze processen. Observaties over de kwaliteit van de uitvoering (b.v. coaching) worden, indien ondersteunend aan de scan, meegenomen in de rapportage.

Audit examenproces

Voldoet de kwaliteit van onze examinering wel aan de aspecten uit het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie? Als mbo-school wil je graag weten of de kwaliteit van het examenproces wel ‘toekomstbestendig’ is. Wij helpen je hier graag bij.

Kalibreersessie beroepsexamens

Je moet als assessor een proeve of CGI afnemen maar je weet je geen raad met de beoordelingscriteria in het examen. In deze kalibreersessie krijg je antwoord op je vragen.

Beoordelen van het VNT2

Voor het Voortgangsinstrument NT2 hebben we twee trainingen. Een basistraining die uitlegt hoe je het beoordelingsmodel Spreken en Schrijven hanteert en een vervolgtraining waar je samen met collega's tot een beoordeling komt.

Werken met het INT2

De training is opgebouwd rondom het INT2: hoe zien de INT2-onderdelen eruit, hoe hangen zij samen met de bestaande taalniveaus en hoe werk je ermee? Daarnaast is er veel aandacht voor het mondeling communiceren op A2.

NT2 advies

Wij verzorgen maatwerktrainingen binnen het NT2 die aansluiten bij jullie specifieke vragen.

Voorbereiding inspectiebezoek

Herken je dit? De onderwijsinspectie komt langs en iedereen wordt een beetje zenuwachtig. Welke zaken hebben we nog niet geregeld en welke vragen zal de inspectie gaan stellen? Geen nood, we helpen je door de brij van regelgeving en zorgen dat je goed bent voorbereid.

Opfristraining examencommissie

Als examencommissie heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het volledige examenproces goed te borgen. De benodigde kennis frissen we weer op en kijken met behulp van gerichte intervisie hoe zaken anders of beter kunnen

Verbeter het examenproces met steekproeven

Volledige controle op de examenprocessen is niet haalbaar. Gelukkig kunnen steekproeven hier uitkomst bieden, als ze goed worden uitgevoerd. Vandaar dat we deze training aanbieden waarin je alles leert over steekproeven.

Examencommissie professional PDCA

Je hebt ervaring als examencommissielid, maar denkt dat je nog beter kunt functioneren. Je weet bijvoorbeeld niet hoe je met bepaalde dilemma’s omgaat. Denk aan fraude, vrijstellingen of het vaststelproces van examens. Of hoe je goed communiceert met het onderwijsteam. Volg deze training en je bent een gecertificeerd professioneel examencommissielid!

Opfristraining toetsconstructeur startbekwaam plan-do

Je hebt ervaring als toetsconstructeur en je wilt die kennis natuurlijk goed op peil houden. Wat kan ik verbeteren en hoe los ik dilemma’s op in het ontwikkelproces? Wij gaan je daarin ondersteunen met deze training. Zodat je straks weer fris en wel aan de slag kunt met jouw toetsen en examens.

Opfristraining vaststeladviseur startbekwaam

Je hebt ervaring met het vaststellen van toetsen en examens, maar het is alweer een tijd geleden dat je een training hebt gevolgd. Daardoor zijn je vaardigheden een beetje weggezakt. Wij gaan je ondersteunen met deze training, zodat je straks weer fris en wel toetsen vaststelt voor jouw leerlingen.

Vaststeladviseur startbekwaam TOA-toetsplatform

Je wilt binnen TOA-toetsplatform vaststeladvies geven op taal- en rekenexamens. Voldoende kennis over de verschillen tussen examens, betrouwbaarheid en de kwaliteit van examens is dus belangrijk. Tijdens deze training krijg je antwoord op al jouw vragen.

Opfristraining assessor startbekwaam PDCA

Je hebt ervaring in het afnemen van mbo-examens, maar het is alweer een tijd geleden dat je een training hebt gevolgd. Daardoor zijn je beoordelaarsvaardigheden een beetje weggezakt. Wij gaan je daarin ondersteunen met deze training. Zodat je straks weer fris en wel jouw leerlingen beoordeelt.

Assessor professional PDCA

Je hebt ruime ervaring bij het afnemen van mbo-examens. Je beoordelaarsvaardigheden zijn best wel goed, maar misschien kan het nog beter? Want waar moest je op letten tijdens het beoordelen en hoe kan je dat objectief doen? Kortom, je wilt jezelf graag verder bekwamen in het beoordelen.

Assessor startbekwaam PDCA Do, BPV

Als praktijkbegeleider neem je regelmatig een proeve van bekwaamheid af. Je hebt voldoende vakkennis, dus dat zit wel goed. Hoe betrouwbaar is je beoordeling en heb je persoonlijke beoordelaarsvalkuilen? Wij gaan je daarin ondersteunen met deze training. Zodat je straks weer fris en wel jouw leerlingen beoordeelt.

Opfristraining TOA taalassessor moderne vreemde talen

Je hebt ervaring met het beoordelen en afnemen van productieve TOA taalexamens MVT, maar het is alweer een tijd geleden dat je een training hebt gevolgd. Hoe betrouwbaar is jouw beoordeling en weet je jouw persoonlijk beoordelaarsvalkuilen nog?