Vernieuwenderwijs


Vernieuwenderwijs is een platform van, voor en door docenten, onderwijskundigen en andere onderwijsprofessionals die interesse hebben in onderwijs(innovatie). Als docenten hebben we het in 2015 opgericht: eerst een klein blogje om te delen wat we doen en tegenkomen rondom lesgeven, onderwijsontwerp en wetenschappelijk onderzoek, nu een platform met meer dan 400 artikelen, video’s, downloads, boeken, andere producten en diensten om anderen daarmee te helpen. Onderwijs is dus echt ons ding. Dat is ook niet zo gek: er zijn meer mogelijkheden dan ooit en we weten dankzij onderzoek ook steeds beter hoe leren werkt. Het is dus bijna vreemd om niet actief in te zetten op het verbeteren van het onderwijs. Onderwijsontwikkeling is leuk en dag mag gedeeld worden!

Onze visie

We geloven sterk in leren door ontwerp: docenten werken aan hun collectieve visie op leren en didactisch tact door samen het onderwijs te ontwerpen en geven op basis van weloverwogen en onderbouwde keuzes. Dit wordt bereikt door docenten hun kennis te verrijken middels wetenschappelijke onderzoeken en daarmee samenhangende, leuke, praktische lesvoorbeelden. Essentieel in dit proces zijn een heldere focus, het bieden van maatwerk, creativiteit en leerruimte: een helder doel zorgt voor richting en er is daarbij geen one-size-fits-all oplossing en dus het is belangrijk om doorlopend nieuwe paden te bewandelen. Dat vraagt leiderschap en continu leren op alle niveaus. Zo ontstaat er krachtig, duurzaam onderwijs binnen de context.

Onze missie

Als Vernieuwenderwijs zien we het als onze missie om scholen en opleidingen te helpen te komen tot krachtig onderwijs. Dit doen we door het bieden van samenhangende diensten en producten die zijn gericht op het duurzaam professionaliseren en faciliteren van docenten rondom het ontwerpen en geven van krachtig onderwijs binnen hun eigen context. Dit doen we op basis van onze eigen ervaring, kennis en expertise op het gebied van didactiek, toetsing, curriculumontwerp en veranderkunde. Daarbij zijn we positief kritisch, enthousiast en helpen anderen dit ook zo te zien: het kan en het mag!

Stel deze aanbieder een vraag

  • Vernieuwenderwijs
  • Dr van de broekstraat 21
  • 5431 TT Cuijk

Het aanbod van deze aanbieder

Vernieuwenderwijs aanbod

Als Vernieuwenderwijs helpen we bij didactiek, curriculumontwerp en toetsing. Dit doen op basis van wetenschappelijk onderzoek en onze eigen leservaring. Daarbij geloven we sterk in leren door ontwerp: krachtig onderwijs ontstaat door het gezamenlijk vorm te geven. Belangrijke speerpunten voor ons zijn leren als continu proces, eigenaarschap en maatwerk. We zijn daarom doorlopend bezig met onderwijsinnovatie en weten wat wel én wat niet werkt.

Verrijk je onderwijs

Hoe kunnen we gebruik maken van neurowetenschappelijk onderzoek over hoe het menselijk brein leert? Hoe kunnen we deze informatie gebruiken om het curriculum, de instructie en beoordeling te verbeteren, zodat leerlingen diepgaand leren? ‘Verrijk je onderwijs’ beantwoordt deze vragen door inzichten uit de neurowetenschappen te combineren met Leren door Ontwerp (LdO)!

Curriculumontwerp

In het boek Curriculumontwerp in een notendop gaan we aan de hand van onderwijskundige literatuur en praktijkvoorbeelden stap voor stap in op het ontwerpen een krachtig curriculum. Hierbij gaan we eerst in op wat een curriculum is en hoe je het kan ontwerpen. Vervolgens gaan we middels praktijkvoorbeelden stap voor stap in op het ontwerpproces, met elementen als leerdoelen (leeruitkomsten), toetsing, rubrics, formatief handelen en leeractiviteiten.