Observeren is het bewust waarnemen van een persoon. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een handeling van één leerling, maar ook de houding, gedrag of interacties tussen meerdere leerlingen. Observeren doe je zonder hierbij direct te oordelen. Hierdoor kan je informatie zien die je in eerste instantie misschien gemist zou hebben. Observeren is daarom belangrijke vaardigheid om te bezitten in het onderwijs. Er zijn verschillende observatietools die je kan inzetten. Zo kan je een video-opname gebruiken om je didactische vaardigheden te bekijken en kan je een observatielijst gebruiken in de klas.

Wil je meer weten over observeren als leraar? Bekijk dan ons aanbod!