Het doel van expliciete directe instructie (EDI) is om leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen: een lesdoel, activeren van voorkennis, onderwijzen van het concept en de vaardigheid, belang van de les, begeleide inoefening, lesafsluiting en zelfstandige verwerking. Tijdens de verschillende lesonderdelen controleer je als leerkracht steeds of alle leerlingen de lesstof begrijpen. Als blijkt dat het lesdoel door sommige leerlingen niet is bereikt, kan je aan deze leerlingen verlengde instructie geven.  

Meer leren over EDI en hoe je EDI kan toepassen in je lessen? Bekijk dan ons aanbod! 

Hoe ouderbetrokkenheid je helpt om een betere leraar te worden

Als leraar weet je hoe belangrijk het is om jezelf voortdurend te ontwikkelen en bij te scholen. Je wilt immers eigentijds en kwalitatief onderwijs bieden aan je leerlingen. Maar wist je dat je daarbij ook een beroep kunt doen op de ouders van je leerlingen?

Digitale geletterdheid in je schoolteam: aan de slag!

Kinderen die fake news van betrouwbare bronnen kunnen onderscheiden. Kinderen die digitaal kunnen zoeken, maken, programmeren, repareren en analyseren. Kinderen die zelfstandig, creatief en veilig kunnen werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft: dat is waar digitale geletterdheid over gaat. (SLO, 2022)