Het doel van expliciete directe instructie (EDI) is om leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen: een lesdoel, activeren van voorkennis, onderwijzen van het concept en de vaardigheid, belang van de les, begeleide inoefening, lesafsluiting en zelfstandige verwerking. Tijdens de verschillende lesonderdelen controleer je als leerkracht steeds of alle leerlingen de lesstof begrijpen. Als blijkt dat het lesdoel door sommige leerlingen niet is bereikt, kan je aan deze leerlingen verlengde instructie geven.  

Meer leren over EDI en hoe je EDI kan toepassen in je lessen? Bekijk dan ons aanbod! 

Leiderschapspraktijken voor schoolleiders

Als schoolleider heb je een cruciale rol. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen, maar ook voor het vormgeven van een visie en het sturen op langetermijndoelen. In dit artikel duiken we dieper in op de leiderschapspraktijken die voor jou belangrijk zijn.

Microbit

Deze training is bedoeld voor leraren die nog niet bekend zijn met micro:bit. Vanaf de basis maak je kennis met de mogelijkheden die de micro:bit in het onderwijs te bieden heeft.

Omgaan met armoede

Leerlingen bij wie niet gesignaleerd wordt dat ze een leerstoornis of leerangst hebben, ondervinden hier hun leven lang hinder van. Maar lang niet alle leerproblemen zijn meetbaar. Denk aan leerlingen die gepest worden, thuis problemen hebben of opgroeien in armoede.