Er zijn grote verschillen tussen leerlingen met autisme. Daarom zijn er ook veel verschillende benamingen, bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS. Tegenwoordig wordt vaak de term autismespectrumstoornis (ASS) of kortweg gewoon autisme gebruikt. Kenmerken van leerlingen met autisme zijn dat ze beperkingen hebben in de sociale interactie en communicatie, en ze laten herhalende patronen van gedrag en beperkte interesses zien. Hierdoor hebben ze ook veel positieve kenmerken, zoals oog hebben voor detail, analytisch kunnen denken en creatief zijn. 

Leerlingen met ASS verschillen vaak zeer van elkaar, dus begeleiding verschilt ook per leerling. Wees in ieder geval concreet en werk met een vast schema, zodat de leerling weet waar hij of zij aan toe is.  

Meer leren over omgaan met autisme in de klas? Bekijk de opleidingen over dit onderwerp. 

Autisme

Albert Witteveen, Jan Willem Reitsma, Arjanne van Luipen, Caren Zucker, John Donvan

Dit maatwerktraject is een basiscursus over leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de school. De cursus is voor het hele team en wordt op de school gegeven.