Centrum voor Educatie en Supervisie


Het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES) biedt door heel Nederland bij- en nascholing aan HBO- en academisch opgeleide professionals in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, leerlingenzorg en de zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Er wordt uitsluitend samengewerkt met hoog gekwalificeerde docenten. Zij zijn experts op hun vakgebied en weten waar cursisten en supervisanten in hun praktijk tegenaan lopen. De kwaliteit van de scholingen wordt strak beoordeeld op inhoudelijke relevantie, didactische kwaliteit, actualiteit en studiecomfort.

Accreditatie bij relevante beroepsregisters vindt plaats in overleg, zodat deelnemers naast een bewijs van deelname, óók registerpunten krijgen voor het volgen van praktijkgerichte scholing.

Naast trainingen op basis van open inschrijvingen, is het ook mogelijk om een uitgebreid praktijkgericht scholingsaanbod incompany te organiseren. Er wordt vooraf zorgvuldig gericht op de interesses en behoeften van de deelnemers binnen de betreffende organisatie. Daarnaast worden ook maatwerktrajecten aangeboden op het gebied van supervisie, intervisie en casuïstiekbesprekingen.

Het Centrum voor Educatie en Supervisie is onderdeel van het Euregionaal Congresburo (ECB), een CRKBO-geregistreerde organisatie en voldoet zodoende aan alle vereisten die gesteld worden aan een aanbieder van kortdurend beroepsonderwijs.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Centrum voor Educatie en Supervisie
  • De Mandel 2A
  • 6227 CS Maastricht

Het aanbod van deze aanbieder

Werkhoudingsproblemen bij kinderen van 4 tot 12 jaar

Aan bod komt hoe voorwaardelijke uitvoeringsvaardigheden op een krachtige manier gestimuleerd kunnen worden en wat dit vraagt van de leerkracht / begeleider in het primaire proces, onder andere tijdens instructie en verwerking.

Omgaan met agressie

Hoe conflictsituaties te beïnvloeden en escalaties te voorkomen? Hoe je werksituatie zo veilig mogelijk te maken? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen tijdens deze praktijkgerichte training.

Omgaan met agressie (incompany)

Tijdens deze praktijkgerichte training worden concrete tools aangereikt die meteen kunnen worden ingezet in de eigen beroepspraktijk.