Spectrumvisie


Suzanne Agterberg-Rouwhorst heeft 20 jaar ervaring als leerkracht, intern begeleider en autismespecialist in zowel het basis- als (voortgezet) speciaal onderwijs,. Haar masterstudie gedragsspecialist (MSEN) sloot zij cum laude af. Met haar onderzoek dat aan de basis stond van het autismepaspoort dat zij zelf ontwikkelde, won ze in 2014 verschillende prijzen. Suzanne schreef eerder het boek Autisme anders bekijken- omdat geen kind hetzelfde is. Dit boek is de basis voor verschillende lezingen en cursussen die zij geeft in Nederland en België, vanuit haar bureau Spectrumvisie. Recent bracht Suzanne het boek ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ uit. Dit boek richt zich op tieners met autisme en hun omgeving.

‘Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme’, is wat Suzanne drijft. Dit is ontstaan in haar jeugd, waarin zij zelf een ‘anders dan anders-kind’ was. Autisme speelt ook in haar eigen gezin een grote rol. De combinatie van deze ervaringsdeskundigheid met theoretische kennis én onderwijservaring, maakt dat Suzanne veel te vertellen heeft als het gaat om anders kijken naar gedrag.

Suzanne is voorzitter van de NVA expertgroep Autisme & Onderwijs en is founder van het autismepaspoort. Ze neemt zitting in meerdere regionale netwerkgroepen en verzorgt onder andere via Medilex een scala aan scholing.

 

Stel deze aanbieder een vraag

  • Spectrumvisie
  • Oostindie 23
  • 1241 HP Kortenhoef

Het aanbod van deze aanbieder

Anders kijken naar gedrag

In deze drie uur durende lezing neem ik de deelnemers mee in de ondersteuningsbehoeften van kinderen met een informatieverwerkingsstoornis. De (DSM5) kenmerken van de verschillende stoornissen worden hierbij behandeld, maar juist ook de meer algemene processen als de zintuiglijke waarneming, de emotionele ontwikkeling en het ‘anders denken’ van deze kinderen.