ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een ontwikkelingsstoornis die te maken heeft met te weinig concentratie. Er worden vaak drie verschillende soorten ADHD onderscheiden die je binnen jouw klas kunt tegenkomen. Zo zijn er leerlingen die moeite hebben om hun aandacht ergens bij te houden, leerlingen die vooral hyperactief en impulsief zijn, en leerlingen die dit beide ervaren.

ADHD heeft een leerling voor altijd. Daarom moeten er aanpassingen worden gedaan om met ADHD om te gaan in de klas, bijvoorbeeld door instructies kort te houden, te werken met vaste schema’s en de leerling een rustige plek in het klaslokaal te geven.

Meer leren over omgaan met ADHD in de klas? Bekijk de opleidingen van dit onderwerp.  

In deze training gaan we dieper in op de kenmerken van Autisme en ADHD. Omgaan met kinderen met autisme of ADHD vereist namelijk soms een andere aanpak. Aan de andere kant zijn aanpassingen die je voor deze kinderen in de klas maakt ook voor de rest van de kinderen doelmatig.