Ergo Actief


Wat we doen

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie (het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven) gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de handelingsmogelijkheden van het kind en zijn familie/ netwerk,  te vergroten, dan wel door de sociale en fysieke omgeving te gebruiken en/of aan te passen.

Kinderergotherapie richt zich op preventie en interventie met als doel participatie van kinderen in de diverse handelingscontexten zoals thuis en school.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Ergo Actief
  • Bokslee 4
  • 8447 CN Heerenveen

Het aanbod van deze aanbieder

Aandacht en concentratie in de klas

Door middel van een helder theoretisch kader wordt inzicht gegeven in verschillende aspecten die invloed hebben op aandacht en concentratie bij kinderen.

Schrijven in het basisonderwijs

Na het volgen van deze tweedaagse training zul je als leerkracht beter kunnen signaleren waardoor een leerling vastloopt binnen het schrijfonderwijs en wat je eraan kan doen.