Menskunde, pedagogie en kultuur [herdrukt]

Op zijn rondreizen door Europa hield Rudolf Steiner vele voordrachten. Speciaal voor Nederlandse pedagogen hield hij in Arnhem tien voordrachten. Daarin behandelt hij onder meer de temperamenten, het huiswerk, het tiende levensjaar, lopen/spreken/denken in verband met de latere ontwikkeling, de rol van het geheugen, gezondmakende werking van opvoeding, de rol van verantwoord speelgoed, de voeding, en - uniek in zijn pedagogische voordrachten - het verband van opvoeding met het karma.

Het explosieve kind

Dit praktische en inzichtelijke boek is bijzonder nuttig voor ouders die verstandig willen reageren op problematisch gedrag en zo meer rust willen brengen in het gezin. Het is een must voor hulpverleners en docenten die werken met inflexibele kinderen.

Lesgeven aan nieuwkomers

25 Tools voor traumasensitief lesgeven PO/VO/ISK In bijna elke klas zit een kind met een migratieachtergrond. Deze nieuwkomer kan een vluchtelingkind zijn, een kind van arbeidsmigranten of een expatkind. Ze hebben allemaal gemeen dat ze in een (voor hen) nieuw land opnieuw proberen te wortelen. Dat is een ware uitdaging voor iedere leerling en leraar. Lesgeven aan nieuwkomers ondersteunt jou om je leerlingen te begeleiden op hun persoonlijke levensreis. Dit handboek biedt je handvaten en tools om op een traumasensitieve manier les te geven aan de nieuwkomers in jouw klas. V Praktische oefeningen en werkbladen voor jouw zelfzorg V Sociaal-emotioneel leren voor nieuwkomers V Omgaan met trauma in de klas V 25 Tools voor traumasensitief lesgeven

Een pedagogisch kompas

Het onderwijs is een dynamische wereld, waar elke dag allerlei krachten over elkaar heen buitelen. Dat is er voor velen de enorme aantrekkingskracht van en tegelijkertijd verplicht het ons ook goed met elkaar na te denken over de koers die we daarin steeds willen kiezen. Daarom is het goed daar af en toe een pedagogisch kompas voor bij de hand te hebben… Steven Pont komt oorspronkelijk uit het onderwijs, maar werd later ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en mediator. Ook richtte hij het platform Nul18 op, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van iedereen tussen nul en achttien jaar. Verder is hij auteur van verschillende boeken over psychologische onderwerpen, columnist voor onder andere het AD en Ouders van Nu en ook treedt hij geregeld in de media op rond onderwerpen die te maken hebben met kind, gezin en onderwijs.

  • Nul18
  • ISBN: 9789083072050
  • € 19,95
  • 19,95

De waarde van opvoeden

Dit boek biedt een filosofische ruggensteun en bovenal ook een praktische leidraad voor elke leerkracht, elke schooljuf, elke meester, en ook voor elke vader en elke moeder die jongeren op weg wil helpen naar een zelfstandig bestaan.

Hoe houd je van een kind

'Hoe houd je van een kind' is een van de hoofdwerken in Korczak's oeuvre en geldt nog altijd als een der toonaangevendste pedagogische boeken van onze tijd.

In het midden de mens

De titel van dit boek – In het midden de mens – wil een oproep zijn. Staat in ons onderwijs wel het kind in het midden, dat wil zeggen de concrete opgroeiende mens, met zijn of haar net ontwakende talenten en vooralsnog verborgen levensidealen?

Genezend opvoeden

Rudolf Steiner hield van – zoals wij dat tegenwoordig noemen – ‘mensen met een beperking’ of ook ‘met een verstandelijke handicap’. In deze reeks voordrachten geeft hij niet alleen blijk van die liefde, maar laat hij ook zien op welke manier de antroposofie kan bijdragen aan de zorg voor deze mensen en aan het verbeteren van hun leven.

Eigen-Wijs

In de Participatielezing 2023 ‘Eigen-Wijs’ zet Kaulingfreks de eerste stappen naar een nieuwe pedagogiek van solidariteit die jongeren bijstaat in hun streven naar persoonlijke, maar ook politieke en maatschappelijke bewustwording.

Basiszintuigen

In dit praktische boek vol praktijk ervaring krijgen ouders, verzorgers, pedagogen en therapeuten handvatten hoe ze de ontwikkeling van de basiszintuigen kunnen ondersteunen en stress kunnen reguleren.

Antroposofische kinderopvang

Wat is zo specifiek aan antroposofische kinderopvang? Dit boek voorziet in een behoefte van ouders en andere belangstellenden naar achtergrondinformatie over opvang vanuit een antroposofische achtergrond.

Menswaardig opvoeden

Niet alleen voor ouders en opvoeders, maar voor élke volwassene zijn deze lezingen waardevol. Zij geven inzicht in de manier waarop we zelf zijn opgevoed en in de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Opvoeden in de 21e eeuw

In deze bundel zijn verschillende boeiende lezingen over opvoeden opgenomen waaronder drie lezingen die Jeanne Meijs begin 2000 heeft gegeven: Opvoeden in de 21e eeuw, Opvoeden en religie en Agressie en onrust bij kinderen.

Sterrenkinderen

Zijn kinderen tegenwoordig anders dan twintig jaar geleden? Voor wie nu kinderen opvoedt is dit waarschijnlijk geen vraag die hem of haar erg bezighoudt. Toch is de vraag relevant, omdat een toenemend aantal kinderen niet meer blijkt te passen in de bestaande ideeën over opvoeding.