Stichting Rudolf Steiner Vertalingen


De Stichting Rudolf Steiner Vertalingen is opgericht op 24 oktober 1989 met als doel het bereik en de betekenis van Rudolf Steiner te vergroten met de hoogwaardige vertalingen van zijn werk en toegankelijkheid vergrotende aanvullende informatie.

We willen Steiner op een eigentijdse manier onder de aandacht brengen bij een publiek dat de antroposofie ten dele al kent en geïnteresseerd is in de bronnen ervan. Vooral bij hen die de actieve, zichtbare kant van de antroposofie in de werkvelden ontmoeten: de vrijeschool, de biologisch-dynamische landbouw of de antroposofische gezondheidszorg.

De Stichting heeft uit de beschikbare meer dan 300 delen van de Duitstalige uitgave van Rudolf Steiners werken en voordrachten een representatieve keuze gemaakt die inmiddels zeventig titels beslaat.

De Stichting Rudolf Steiner Vertalingen treedt sinds 2019 als zelfstandig uitgever op. Deze stap is gezet om het in dertig jaar opgebouwde fonds beter te beschermen en beschikbaar te houden. In opdracht van de stichting voert Hapé Smeele van Uitgeverij Nachtwind de uitgeverstaken uit.

Stel deze aanbieder een vraag

  • Stichting Rudolf Steiner Vertalingen
  • Boswachtersveld 203
  • 7327 JS Apeldoorn

Het aanbod van deze aanbieder

Opvoedkunst

Hoe ziet, hoe voelt een kind van zeven jaar de wereld? Wat gebeurt er in dat kind als je het op de gangbare manier leert lezen? Welke subtiele veranderingen spelen zich rond het negende of twaalfde jaar in kinderen af?

Algemene menskunde als basis voor de pedagogie

Algemene menskunde als basis voor de pedagogie vormt het fundament van de ‘stoomcursus’ die Rudolf Steiner in 1919 gaf aan de eerste lichting vrijeschoolleraren. Hij gaat daarin uit van algemene antroposofische inzichten over de mens en verbindt die met de praktijk van het pedagogisch handelen.

Genezend opvoeden

Rudolf Steiner hield van – zoals wij dat tegenwoordig noemen – ‘mensen met een beperking’ of ook ‘met een verstandelijke handicap’. In deze reeks voordrachten geeft hij niet alleen blijk van die liefde, maar laat hij ook zien op welke manier de antroposofie kan bijdragen aan de zorg voor deze mensen en aan het verbeteren van hun leven.